Nieuws

Een paar weken geleden werd mij gevraagd of er iemand een dag met mij mocht meelopen. Altijd leuk als men geïnteresseerd is en meer te weten wil komen van dat toch wel aparte vak van deurwaarder. Het bleek te gaan om een zogenaamde maatschappelijke stage van een Rechter in Opleiding (RIO).

Het doel van de maatschappelijke stage is het verbinden van de Rechter in opleiding met het maatschappelijke werkveld om hem heen. Inzicht in de bedrijfsvoering en de strategische en maatschappelijke dilemma’s van verschillende organisaties helpt de Rechter in opleiding bij het bepalen van zijn rol als toekomstige Rechter. En een kennismaking met de ketenpartners binnen het rechtssysteem levert naar mijn mening naast meer begrip ook een betere samenwerking op.

Na een korte kennismaking  onder het genot van een kopje koffie gingen we samen op route. Ik had er voor gekozen om een normale - zeg maar alledaagse - route met deze Rechter in opleiding te rijden. Terwijl ik dit schrijf denk ik, wat is dat eigenlijk een alledaagse route? Want eigenlijk is geen dag het zelfde en weet je eigenlijk op voorhand nooit wat een nieuwe dag je weer gaat brengen. En zo was het ook nu. Van een beslaglegging op roerende zaken, naar een dagvaarding voor een meubelzaak - waarbij het ging om non-conformiteit van het geleverde product -,  tot het betekenen van diverse echtscheidingsverzoekschriften en  dwangbevelen van de Overheid.

Tijdens de route spraken we over allerlei zaken en situaties, en kwamen we tot de conclusie dat we over en weer veel van elkaar konden leren. Zij van mij, maar ik ook van haar. Van mij, bijvoorbeeld hoe wordt die dagvaarding betekend en wat bespreekt de deurwaarder zoal met de gedaagde. De deurwaarder is immers verplicht de gedaagde te wijzen op de mogelijkheden om verweer te voeren tegen de vordering, maar het is misschien ook nog mogelijk om de zaak buiten rechte (dus zonder tussenkomst van de Rechter) op te lossen. Ik leerde van haar, bijvoorbeeld alles over het wijzen van een vonnis, hoe komt een vonnis tot stand. Ik vertelde haar dat niet ieder vonnis door een deurwaarder geëxecuteerd kan worden en dat dit mede afhangt van de omschrijving van de veroordeling.

In ieder geval werd duidelijk dat we dan wel binnen het zelfde rechtssysteem werken, maar dat we op een totaal verschillende manier met mensen in contact komen. Wij, als deurwaarder, komen vaak heel dicht bij de persoon en zijn leefomgeving, terwijl er voor een Rechter altijd sprake zal zijn van een zekere afstand.  Hoe mensen buiten het rechtssysteem tegen ons werk aankijken hebben we gemeen; zodra we vertellen wat ons werk is, komt er altijd een bijzondere reactie.  Jammer genoeg is dit voor beide beroepen ook vaak een negatieve reactie.

Het delen van ervaringen en het meekijken in de keuken is interessant, leerzaam en inspirerend, maar het heeft mij weer eens bewust gemaakt van het feit dat het vak van deurwaarder gewoon een geweldig mooi vak is!

Jeanette van der Waal
Toegevoegd gerechtsdeurwaarder

Klanten login

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer