Uitspraak van de week: 'Kwalificatie huurovereenkomst'

Iedere week deelt Vismans een uitspraak van de Rechtspraak. Deze week:

“Partijen twisten over de vraag of de overeenkomst al dan niet kan worden gekwalificeerd als huurovereenkomst. Het karakter van een overeenkomst wordt niet bepaald door de benaming die partijen daaraan geven, maar door de inhoud daarvan en de wijze waarop partijen daaraan uitvoering hebben gegeven.

Dat in de overeenkomst diverse malen de term ‘huur’ wordt gebruikt, dan wel dat partijen in hun correspondentie over en weer spreken over ‘huurovereenkomst’ is onvoldoende om de overeenkomst als zodanig aan te merken. De overeenkomst kan niet kan worden gekwalificeerd als huurovereenkomst, nu niet is gebleken van enige tegenprestatie van gedaagde voor de ingebruikgeving van de bedrijfsruimte door eiseres.

Een contractueel overeengekomen vergoeding van € 1,00 voor het gebruik van de bedrijfsruimte betreft slechts een symbolisch bedrag, dat nimmer als een voor een huurovereenkomst vereiste tegenprestatie kan hebben te gelden. Gedaagde komt geen ontruimingsbescherming ex. artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek (BW) toe.”

Lees hier de gehele uitspraak.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer