Brief deurwaarder

U heeft een brief of exploot van de deurwaarder ontvangen?

U heeft een brief of ambtelijk stuk van ons kantoor ontvangen. Er zijn verschillende brieven of ambtelijke stukken die u kunt hebben ontvangen. Hieronder treft u een aantal mogelijkheden aan. Twijfelt u? Neem dan contact op met ons kantoor.

U heeft een sommatiebrief ontvangen?

U heeft een sommatiebrief van ons ontvangen nog voordat er een gerechtelijke procedure heeft plaatsgevonden. U wordt in zo’n brief door ons gesommeerd een bepaald bedrag binnen een door ons gestelde termijn te voldoen. Blijft betaling binnen deze termijn uit, dan loopt u het risico dat u gedagvaard wordt om voor de rechter te verschijnen.

Bent u het wel eens met de vordering, betaal dan binnen de gestelde termijn.

Bent u het eens met de vordering, maar kunt u het verschuldigde niet (in een keer) betalen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden van een betalingsregeling te bespreken.

Bent u het niet eens met de vordering, stuur ons dan binnen de gestelde termijn uw verweer toe of neem dan direct met ons contact op.

U heeft een dagvaarding ontvangen?

Een dagvaarding is een oproeping om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding wordt bekend gemaakt wat de schuldeiser van u vordert en op welke datum en tijdstip de zaak door de rechter zal worden behandeld. Bent u het eens met de vordering, dan adviseren wij u ter voorkoming van verdere kosten het gehele bedrag conform de in de bijsluiter bij de dagvaarding aangegeven wijze aan ons te voldoen.

Bent u het niet eens met de vordering in de dagvaarding? Dan kunt u uiteraard verweer voeren bij de rechter. Bij zaken die worden behandeld door de Kantonrechter kunt u zelf verweer voeren, terwijl u bij de overige zaken een advocaat nodig heeft om u te vertegenwoordigen. In de dagvaarding treft u meer informatie aan over de wijze en mogelijkheden van verweer voeren. Indien u vragen heeft over een ontvangen dagvaarding, neem dan contact met ons op.

U heeft een vonnis of dwangbevel ontvangen?

Als u door de Rechter bent veroordeeld, dan wordt de uitspraak in een schriftelijk stuk opgenomen, dit stuk heet een vonnis. Overheidsinstanties kunnen in bepaalde gevallen zonder tussenkomst van de Rechter een dwangbevel tegen u uitvaardigen. In beide gevallen, vonnis en dwangbevel,  komt één van onze gerechtsdeurwaarders  bij u langs om dit stuk af te geven. Dit noemen we in juridisch vakjargon "betekenen".  In dit stuk wordt u op de inhoud van het vonnis of dwangbevel gewezen, terwijl er ook in staat binnen welke termijn u moet betalen.

Kunt u het bedrag niet binnen de gestelde termijn in een keer betalen, dan kunt u contact met ons opnemen en een betalingsregeling voorstellen. U dient dan wel een “inkomsten en uitgavenoverzicht” aan ons te overhandigen. U kunt dit doen via het invullen van het formulier wat u bij de betekening van de gerechtsdeurwaarder heeft ontvangen. Let op,  wij geven uw betalingsvoorstel door aan onze opdrachtgever, maar deze is niet verplicht akkoord te gaan met een betalingsregeling.

Indien u niet overgaat tot betaling, kunnen wij namens de schuldeiser beslag leggen op uw bezittingen. Dat kan door beslaglegging op uw salaris of uitkering, maar ook door het leggen van beslag op uw huis, inboedel of auto. De kosten van zo’n beslaglegging zijn executiekosten en komen geheel voor uw rekening.

Bent u het niet eens met het vonnis, klik dan hier voor meer informatie.

U heeft een ander exploot ontvangen?

  • Er is beslag gelegd op uw inkomen, klik dan hier voor meer informatie.
  • Er is beslag gelegd op uw bankrekening, klik dan hier voor meer informatie.
  • Er is beslag gelegd op uw roerende zaken, klik dan hier voor meer informatie.

Zijn bovenstaande opties niet van toepassing of heeft u andere vragen, dan raden wij u aan om met ons contact op te nemen.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer