Incasso

Pré-incassodiensten

In de pré-incassofase bepalen wij tezamen met u een beleid met als doelstelling de feitelijke incassoprocedure te voorkomen. Dit doen wij onder meer door het geven van advies op het gebied van credit management. Ook kunt u door ons uw laatste aanmaning - op ons briefpapier - laten versturen middels een zogenaamde “RAM-brief”.

Maak een afspraak

Lees meer

Minnelijke incasso

Met een efficiënt en effectief debiteurenbeleid is het in veel gevallen mogelijk om uw vordering niet in het incassotraject terecht te laten komen. Het spreekt voor zich dat wij u daarom graag adviseren in de pré-incassofase. Mocht u echter zelf niet in staat zijn de vordering buitengerechtelijk te incasseren, dan kunt u deze vanzelfsprekend ook aan ons ter incasso geven. Wij zullen er alles aan doen om uw vordering zo snel mogelijk te incasseren. Wij benaderen uw debiteur op gepaste wijze en middels het inzetten van alle moderne communicatiemiddelen.

Maak een afspraak

Lees meer

Wet Incassokosten

Incassokostencalculator

Sinds de invoering van de nieuwe wettelijke regeling omtrent de hoogte van de te berekenen buitengerechtelijke incassokosten, is er zowel voor de schuldeiser als voor de schuldenaar meer rechtszekerheid ontstaan. De nieuwe regeling is bovendien aanzienlijk transparanter dan de oude regeling. Conform deze wet kan de rechter de incassokosten in principe niet meer afwijzen of matigen. De Wet incassokosten biedt derhalve een aantal voordelen, maar dan dient men de nieuwe regels wel goed toe te passen.

Maak een afspraak

Lees meer

Gerechtelijke incasso

In sommige zaken is het niet mogelijk om in de minnelijke incasso fase betaling te verkrijgen. In die gevallen kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd. Wij staan met een gemotiveerd team van juridisch medewerkers klaar om u in een mogelijke gerechtelijke procedure van dagvaarding tot vonnis te begeleiden. Wij vervaardigen in dat geval alle processtukken en treden op als uw gemachtigde.

Maak een afspraak

Lees meer

Huurincasso

Wanneer iemand zijn huur niet betaalt is er meestal meer aan de hand. De afgelopen jaren worden verhuurders steeds meer geconfronteerd met huurders met aanzienlijke probleemschulden. Hierdoor zien steeds meer woningcorporaties en vastgoedbeheerders het als hun taak om huurders in een zo’n vroeg mogelijk stadium te helpen. Wij helpen u graag met het opzetten van een sociaal verantwoord debiteurenbeleid. Huurincasso is namelijk een specialisme van ons.

Maak een afspraak

Lees meer

Medische incasso

Een veel gemaakte denkfout is dat men ervan uit gaat dat iedereen met een schuld op dezelfde wijze moet worden benaderd. Bij Vismans denken we daar in ieder geval anders over. Jaarlijks stijgt het aantal mensen met schulden en ook het aantal medische incasso’s. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de zorgsector. Sterker, er is geen sector welke zich kenmerkt door een grotere differentiatie van zorggebruikers.

Maak een afspraak

Lees meer

Incassokosten calculator

, Ongeldige invoer

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer