Minnelijke incasso

Met een efficiënt en effectief debiteurenbeleid is het in veel gevallen mogelijk om uw vordering niet in het incassotraject terecht te laten komen. Het spreekt voor zich dat wij u daarom graag adviseren in de pré-incassofase. Mocht u echter zelf niet in staat zijn de vordering buitengerechtelijk te incasseren, dan kunt u deze vanzelfsprekend ook aan ons ter incasso geven. Wij zullen er alles aan doen om uw vordering zo snel mogelijk te incasseren. Wij benaderen uw debiteur op gepaste wijze en middels het inzetten van alle moderne communicatiemiddelen.

Minnelijke incasso: incasso zonder tussenkomst van een rechter

Geen debiteur is hetzelfde, wij hanteren bewust het syteem van persoonsgerichte incasso. Een werkwijze die efficiënt en kostenbesparend werkt. Uw debiteur wordt in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorschriften eerst door ons gesommeerd tot betaling van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met de eveneens verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten. Met uw goedkeuring kan de vordering door de debiteur in termijnen worden voldaan. Wij bewaken dan uiteraard deze betalingsregeling. Onze doelstelling is om in de minnelijke fase zo succesvol mogelijk te zijn, waardoor een gang naar de rechter kan worden voorkomen. Mocht dit echter toch onvermijdelijk zijn, dan verzorgen wij de gerechtelijke procedure ook voor u. Door een innovatieve aanpak incasseren wij doelgericht en effectief. Aan de hand van statistische gegevens maken wij inzichtelijk waarom wij ook in de minnelijke incassofase beter scoren. Wij gaan verder dan alleen sommeren.

Neem voor advies of specifieke vragen over minnelijke incasso gerust contact met ons op.

TIP

Benader uw klant ook eens op een andere manier.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer