Finance

Incasso voor de financiele sector

Sinds de kredietcrisis is er met name in de financiële wereld veel veranderd. Buiten het feit dat banken, verzekeraars en financieringsmaatschappijen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving de focus hebben moeten verleggen naar compliance en risicobeheersing, heeft zeker ook de publieke opinie de afgelopen jaren ertoe bijgedragen dat er meer aandacht is voor de klant.

Vooraf betere voorlichting geven over de aangeboden producten en over de consequenties van het niet op tijd nakomen van verplichtingen, behoren bij verantwoord ondernemerschap van deze tijd. Daar waar in het verleden een standaard incassoprocedure het enige middel leek om klanten tot betaling te dwingen, weet Vismans als de incassopartner voor de financiële sector, door inzet van speciaal ontwikkelde incassotools, meer rendement uit uw portefeuille te halen. Wij houden daarbij natuurlijk rekening met uw belangen. Maar daarnaast is onze aanpak ook gericht om uw klanten met probleemschulden te helpen hun huishoudboekje weer op orde te krijgen.

Samenwerking

Het is mooi om te constateren dat samen optrekken op het gebied van sociaal verantwoord incasseren, zowel voor u als schuldeiser, als voor uw klanten met probleemschulden, aantoonbaar het beste resultaat oplevert. Wij zien het daarom als moderne gerechtsdeurwaarder als onze maatschappelijke plicht om armoede, veroorzaakt door schulden, tezamen met de schuldeiser aan te pakken. Wat betekent dat voor uw vordering? Dat wij op een andere wijze ‘aardig’ meer incasseren. Het gaat immers allemaal om mensen en communicatie. Vismans gaat door waar anderen stoppen.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer