Nieuws

Wie wil er nog gerechtsdeurwaarder worden?

Het zijn bijzondere tijden voor de deurwaardersbranche. En als men de media moet geloven verkeert de gehele branche, mede als gevolg van door de overheid geïnitieerde aanbestedingen en elkaar in ras tempo opvolgende aanpassingen van wet- en regelgeving, in zwaar weer.

Daarnaast worden gerechtsdeurwaarders in de uitvoering van hun werkzaamheden in toenemende mate geconfronteerd met sociaal ingewikkelde situaties en met diverse vormen van agressie. Is het eeuwenoude ambt van gerechtsdeurwaarder anno 2018 dan nog wel zo populair?

Het beroep van de gerechtsdeurwaarder is beschermd. Dat wil zeggen dat niet iedereen zich zomaar gerechtsdeurwaarder mag noemen, maar dat je daarvoor wel aan bepaalde vereisten dient te voldoen. Uiteraard is één van die vereisten dat je met goed gevolg de door de Minister van Justitie en Veiligheid erkende opleiding doorloopt. Deze opleiding, welke opleidt tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, wordt  gegeven aan de Hogeschool Utrecht.

Opleiding
Binnen de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder doorloop je de verschillende vakgebieden waar je later als gerechtsdeurwaarder zeker mee te maken zal krijgen. Tijdens de opleiding krijgt men onder meer onderwijs op juridisch vakinhoudelijk gebied, agressietraining en gesprekvoering in de vorm van onderhandelingen en overtuigen. Deze HBO-opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder duurt 4 jaar, waarbij het laatste leerjaar wordt ingevuld door een praktijkstage. In totaal dient de student 240 ECTS[1]-studiepunten te behalen. Iedere ECTS-studiepunt staat voor 28 uur studie. Na de studie met goed gevolg te hebben afgerond mag de student zich kandidaat-gerechtsdeurwaarder noemen.

Stage
Ben je dan als kandidaat-gerechtsdeurwaarder klaar? Nee, want men zal daarna eerst nog een verplichte beroepsstage moeten volgen. Binnen de beroepsstage - welke 2 jaar duurt - dient naast het uitvoeren van ambtelijke taken, tevens kennis en vaardigheden te worden opgedaan met onder meer het voeren van een financiële administratie, algemene wet en  regelgeving omtrent het voeren van een kantooradministratie, en kennis van administratieve verordeningen (waaronder BLOS[2]) en belastingen, voor zover dat uiteraard betrekking heeft op het beroep van de gerechtsdeurwaarder.

In de praktijk
Na het goed afronden van de beroepsstage wordt men automatisch toegevoegd-gerechtsdeurwaarder. Je bent dan toegevoegd aan de gerechtsdeurwaarder met een zelfstandige vestigingsplaats en in die hoedanigheid bevoegd tot het verrichten van alle taken die de wetgever heeft toebedeeld aan de gerechtsdeurwaarder. In de wet staan naast de taken ook de dwangmiddelen die de gerechtsdeurwaarder kan aanwenden om zijn taak goed te kunnen vervullen. De gerechtsdeurwaarder kan zo onder meer, teneinde betaling te verkrijgen van een bij vonnis veroordeelde partij,  beslag leggen op zijn bezittingen en deze bij voortdurende non-betaling openbaar verkopen. Dit klinkt logisch en eenvoudig, maar in de praktijk is dat uiteraard veel gecompliceerder en minder vanzelfsprekend. We leven namelijk in een continu veranderende samenleving, waar maatschappelijke normen en waarden bijna dagelijks veranderen. Ook de publieke mening over het incasseren van schulden en het voorkomen daarvan, is vandaag de dag duidelijk anders dan een aantal jaar geleden. Onze regering in Den Haag is daarom voortdurend bezig met ervoor te zorgen dat wet- en regelgeving in overeenstemming zijn met hetgeen de maatschappij vraagt en nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan de digitalisering van het procesrecht (KEI), de vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet en het Digitaal Beslagregister (DBR).

Permanente educatie
Daar de veranderende maatschappij en de daarbij nodige wet- en regelgeving invloed hebben op het werk als deurwaarder, is het noodzakelijk dat de deurwaarder over voldoende (vak)kennis en vaardigheden beschikt. Zo is iedere (toegevoegd) gerechtsdeurwaarder verplicht zich jaarlijks bij te scholen. Dit noemt men Permanente Educatie (PE). Deze verplichting vloeit voort uit een Verordening, waarin staat dat iedere (toegevoegd) gerechtsdeurwaarder minimaal 30 PE punten (komt in feite neer op 30 uur studie) gedurende een tijdvak van 2 jaar dient te behalen. Deze PE-cursussen lopen uiteen van educatie op het gebied van beslag- en executierecht tot agressietrainingen. Maar ook cursussen op het gebied van  ethiek en tuchtrecht behoren daartoe.

Kwaliteit en kennis
Vismans Deurwaarders & Incasso staat voor kwaliteit en kennis. Buiten het feit dat wij er voor zorgen dat onze medewerkers hun kennis en vaardigheden op niveau houden, delen wij dat ook graag met onze opdrachtgevers en rechtzoekenden. Dat doen wij in de vorm van het dagelijks geven van (juridische) adviezen, maar ook door het geven van in-company cursussen aan advocaten en bedrijven.

Zo is het beroep van gerechtsdeurwaarder niet alleen onmisbaar in ons rechtssysteem, maar zeker ook inspirerend en voorbereid op de toekomst.

Jeroen Snoek
(toegevoegd) gerechtsdeurwaarder

[1] European Credit Transfer and Accumulation System

[2] Bewaarpositie, Liquiditeit, Onderhanden werk, Solvabiliteit

Klanten login

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer