Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag)

Het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag) en de Gerechtsdeurwaarderswet, waarin de ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder worden beschreven. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deel informatie

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.