Wederom positief toetsingsverslag kwaliteitsaudit KBvG

Onlangs werden de kantoren van Inkassier en Vismans getoetst op de Verordening KBVG Normen voor Kwaliteit. Van de auditor ontvingen wij op 19 april jl. het bericht dat het positieve toetsingsverslag afgegeven zal worden.

30 april 2024

Deel informatie

Wanneer een positief toetsingsverslag is uitgegeven, ben je als opdrachtgever verzekerd dat je te maken hebt met een gerechtsdeurwaarder die voldoet aan de normen. De meeste opdrachtgevers zijn wellicht in eerste instantie niet zo bezig met alle vastgestelde normen. Een snel betaalde vordering, zonder extra kosten, heeft vaak de prioriteit.

Bij Vismans begrijpen we dat volledig. Onze benadering van kwaliteit gaat verder dan simpelweg voldoen aan normen. Onze werkprocessen zijn zo opgezet en geautomatiseerd dat we op elk moment de beste route kunnen kiezen voor zowel de opdrachtgever als de debiteur. Kwaliteit en snelheid zijn bij ons onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Gerechtsdeurwaarders zijn onderhevig aan toezicht en tuchtrecht. Daarnaast zijn alle gerechtsdeurwaarders in Nederland verplicht lid van de KBvG en zijn zij opgenomen in een register. Zij worden periodiek onderworpen aan een onafhankelijke, externe audit op basis van normen die zijn beschreven in de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit.

Als gerechtsdeurwaarders dragen we een grote verantwoordelijkheid. We staan als onafhankelijke partij tussen de schuldeiser en de burger met schulden in. Door dit systeem van toezicht en handhaving zorgen we ervoor dat onze integriteit en onafhankelijkheid geborgd blijft. Daardoor kunnen zowel schuldeisers als schuldenaren erop vertrouwen dat in elke schuldensituatie recht wordt gebracht en dat schuldenproblematiek niet onnodig verder escaleert.

Meer informatie over onze kwaliteit & certificeringen, leest u hier.  

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.