Disclaimer

Disclaimer Inkassier Gerechtsdeurwaarders & Incasso

De voorwaarden van deze disclaimer van toepassing op deze internetsite (www.inkassier.nl en aanverwante domeinen) van Inkassier. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Inkassier besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Inkassier garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden dienst. Inkassier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Inkassier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
Inkassier behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. Inkassier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

De Inkassier site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites of bronnen die buiten het domein van Inkassier liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Inkassier. Inkassier is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Inkassier geeft geen garantie noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Inkassier garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Inkassier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Evenmin is toegestaan gebruik van deze internetsite dat leidt tot inbreuk op intellectuele rechten of strijd met wet- en regelgeving.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@inkassier.nl

Deel informatie

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.