Privacy statement

Inkassier verwerkt persoonsgegevens

Inkassier Gerechtsdeurwaarders & Incasso

1 september 2023

Uw privacy is voor Inkassier Gerechtsdeurwaarders & Incasso (hierna: Inkassier) van groot belang. Bij de uitvoering van onze taken en dienstverlening houden wij ons dus strikt aan de vereisten uit de privacyregelgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij er zorgvuldig mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom ons kantoor gegevens van u verzamelt, wat wij doen met de verkregen informatie en hoe wij ervoor zorgen dat deze informatie goed beveiligd is.

Persoonsgegevens

Om de taken van Inkassier uit te voeren verzamelt ons kantoor persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunt u zelf aan ons verstrekken, worden door onze opdrachtgevers aangeleverd of door dataleveranciers (zoals overheidsregisters) tijdens het uitvoeren van onze taken toegevoegd. Hierbij maken wij onderscheid in de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia van uzelf en eventuele partner, zoals naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Financiële gegevens, zoals inkomen, bezittingen en schulden;
 • Identificerende gegevens, zoals het burgerservicenummer, transacties;
 • Gegevens over uw contactmomenten met ons kantoor, zoals e-mailcontact en telefoongesprekken;
 • Technische gegevens, zoals het IP-adres.

Doeleinden

Inkassier gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doelen.
Deze doelen zijn:

 • De uitoefening van ambtelijke taken (zoals dagvaarden, betekenen, beslag leggen en ontruimen) als bedoeld in artikel 2, eerste lid Gerechtsdeurwaarderswet;
 • De uitoefening van niet-ambtelijke werkzaamheden (zoals minnelijke incassodiensten) als bedoeld in artikel 20 Gerechtsdeurwaarderswet;
 • Trainings- en kwaliteitsdoeleinden.

Toegang tot persoonsgevens

Portalen
U krijgt van Inkassier toegang tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt regelen, informatie kunt doorgeven en wijzigingen kunt voorstellen. Wij houden bij wat u heeft gedaan en wanneer, zodat daar bewijs van is. Wij bewaren deze informatie met zorg en houden ons aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen.

Contactformulieren
Middels de contactformulieren op de portalen en de website kunt u Inkassier vragen stellen of aanvragen doen. Indien het bericht relevant is voor de verdere uitvoering van onze ambtelijke en niet-ambtelijke taken bewaren wij deze informatie zolang dat voor het uitvoeren van onze werkzaamheden noodzakelijk is.

Bewaren van gegevens
Inkassier bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan de wettelijk gestelde bewaartermijnen. Bovendien verwijderen wij uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Locatiegegevens
Inkassier ontvangt en bewaart specifieke informatie rondom uw bezoek aan onze website of portalen automatisch. Deze informatie richt zich met name op het specifieke apparaat dat u gebruikt, zoals de versie van het besturingssysteem, webbrowser en IP- en geografische locatie. Wij ontvangen en registreren bijvoorbeeld of u onze website bezoekt vanaf een laptop of smartphone en passen daarop het ontwerp aan of controleren aan de hand van deze gegevens of u toegang mag hebben tot specifieke onderdelen van de portalen.

Cookies

Inkassier gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waarin wij informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat en hoe vaak u onze website bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar heeft tegen de cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar dan kan het gevolg daarvan zijn dat sommige onderdelen van onze website dan niet goed meer werken.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor Inkassier van groot belang. De beveiliging van persoonsgegevens voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen en voorschriften, waaronder:

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Andere partijen
Inkassier geeft uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken.

Google Analytics
Inkassier gebruikt Google Analytics alleen om bij te houden hoe bezoekers onze algemene website gebruiken. Wij gebruiken Google Analytics niet op onze portalen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer Inkassier de website of functionaliteit van de portalen wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Wij hebben een zogeheten Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de verwerking van privacygevoelige informatie binnen onze organisatie.
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met onze Functionaris Gegevensbescherming opnemen.

U heeft de volgende rechten:

 • inzage in de exacte persoonsgegevens waarover wij beschikken;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en beëindiging van de gegevensverwerking.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, bijvoorbeeld door het meezenden van een kopie van uw identiteitsbewijs, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat ons kantoor niet op de juiste manier handelt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie houdt toezicht op naleving van uw rechten ten aanzien van het verwerken van privacygevoelige informatie.

Contactgegevens

Inkassier B.V.
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 1089
6824 BH Arnhem
info@inkassier.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 26-352 53 00

Deel informatie

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.