Klacht

Bij Inkassier doen wij onze uiterste best om elk dossier met de meest mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de uitvoer van onze werkzaamheden. Uiteraard staan wij open om samen met u te zoeken naar een oplossing voor uw klacht, wij toetsen elke klacht en u krijgt van ons te allen tijde bericht.  Wij zien elke klacht als mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren. Indien uw klacht wordt erkend, dan zullen wij maatregelen treffen om herhaling te voorkomen.

U kunt uw gemotiveerde klacht melden door invulling van onderstaand klachtenformulier, of deze per brief zenden aan Inkassier Gerechtsdeurwaarders & Incasso B.V., t.a.v. de klachtencoördinator,  Postbus 1089, 6801 BB  ARNHEM. Vermeld bij het verzenden van uw brief per post altijd uw dossiernummer, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Wij streven er naar om u binnen 14 dagen te informeren over de afhandeling van uw klacht. U kunt onze berichtgeving na indiening afwachten.

Gekopieerd naar het klembord.