Proces-verbaal van constatering

In een proces-verbaal van constatering legt de gerechtsdeurwaarder van Vismans in een opgestelde verklaring vast, wat de feitelijke omstandigheden zijn in een bepaalde situatie of op een bepaalde locatie. Een proces verbaal van constatering is een bewijs van datgene dat door de gerechtsdeurwaarder objectief en feitelijk wordt waargenomen en wordt zonodig aangevuld met foto- en/of videomateriaal. We bekijken en formuleren dus puur de feiten; onbevooroordeeld en zonder enige conclusies en mogelijke gevolgen.

Op dit moment heeft een proces-verbaal van constatering geen dwingende bewijskracht. Toch wordt er vaak veel waarde aan gehecht. In juridische procedures blijkt dat een document dat opgemaakt is door een gerechtsdeurwaarder, meer gewicht in de schaal legt dan een schriftelijke verklaring van een willekeurig persoon. De gerechtsdeurwaarder wordt vanwege zijn staatstaak als betrouwbaar en onafhankelijk gezien.

Soms blijkt alleen al het bestaan van een proces-verbaal van constatering effectief. De andere partij weet dan dat er serieus werk gemaakt is van het vastleggen van bewijs. In de praktijk heeft dit vaak ook een preventieve werking: iemand besluit dan bijvoorbeeld toch geen procedure op te starten. En dat kan natuurlijk in het voordeel van uw zaak werken.

Er kunnen allerlei situaties zijn waar u een proces-verbaal van constatering voor kunt laten opstellen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Vastleggen staat van vastgoed voorafgaand aan werkzaamheden
 • Voorinspectie ingebruikname pand
 • Opnemen inboedel bij overlijden
 • Vermoeden dat huurder onderverhuurt
 • Vaststellen van burenhinder
 • Vaststellen van huurschade
 • De plaatsing van een erfafscheiding
 • Vaststellen namaak van modellen
 • Het constateren van vernietiging van goederen
 • Het vaststellen van de inhoud van een inventaris
 • Copyright schending en plagiaat
 • Eindinspectie kunstcollectie verhuizing
 • Stankoverlast van dieren

Deel informatie

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.