Dagvaarding betekenen

Indien een schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, kan de schuldeiser de zaak aan de rechter voorleggen en nakoming vorderen. Middels een dagvaarding wordt de schuldenaar dan opgeroepen om voor de rechter te verschijnen en indien gewenst verweer te voeren tegen de vordering. Als gerechtsdeurwaarder zijn wij bevoegd de dagvaarding op te stellen en deze tevens aan de schuldenaar te betekenen. De kosten van het betekenen zijn wettelijk vastgesteld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) en vallen onder de proceskosten. De veroordeelde partij moet in de meeste gevallen ook de proceskosten betalen.

Opdracht indienen

Deel informatie

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.