Algemene Voorwaarden en Tarieven

Op al onze diensten zijn de  Algemene Voorwaarden van Inkassier Gerechtsdeurwaarders & Incasso B.V.  van toepassing.

Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag)

In onze voorwaarden wordt verwezen naar het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag) en de Gerechtsdeurwaarderswet, waarin de ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder worden beschreven. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gerechtsdeurwaarderswet

Op 15 juli 2001 trad de Gerechtsdeurwaarderswet in werking. Hiermee kwam het Deurwaardersreglement te vervallen. De Gerechtsdeurwaarderswet heeft een aantal vernieuwingen tot stand gebracht. De Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders is vervangen door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, er is een regeling gekomen voor een betere bescherming van derdengelden en het toezicht is aangescherpt. Hiernaast zijn in de wet regelingen opgenomen die de concurrentie moeten bevorderen.

Ga naar de website van de KBVG

Deel informatie

Actueel & tips

Bekijk overzicht

Gekopieerd naar het klembord.