Nieuws

De wet die het digitaal procederen voor de rechter, die bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland verplicht was gesteld, wordt op 1 oktober a.s. ingetrokken officieel ingetrokken via een Koninklijk besluit. Het voornemen hiertoe bleek al uit het wetsvoorstel dat minister Dekker (voor Rechtsbescherming) in maart van dit jaar bij de Tweede Kamer had ingediend; de stekker wordt er dus definitief uitgetrokken.

Een en ander is het uiteindelijk gevolg van de beslissing van de Raad voor Rechtspraak om de digitalisering bij de rechtspraak anders vorm te geven en het huidige digitale systeem niet verder bij andere rechtbanken in gebruik te nemen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het digitaal procederen en de vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht gefaseerd in werking zou treden. Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland was men daar op 1 september 2017 mee begonnen, maar door de gewijzigde digitaliseringsplannen moet dat nu worden stopgezet.

Hiermee komt een einde gekomen aan de situatie met verschillende regimes: één voor Gelderland en Midden-Nederland en één voor de rest van de gerechten. Bij de Hoge Raad blijft de verplichting tot digitaal procederen overigens wel bestaan!

Een deel van de vereenvoudiging van het civiele procesrecht gaat wel “gewoon” door: enkele belangrijke inhoudelijk procesvernieuwingen geven de rechter meer ruimte om regie te voeren. De rechter kan de mondelinge behandeling straks beter afstemmen op wat voor de zaak en de partijen nodig is om tot een duurzame oplossing van het geschil te komen.

Een recente brief van de rechtbanken om zonder overleg in een formulier aanvullende gegevens in dagvaardingen in consumentenzaken te eisen, waar Europese wetgeving deze ambtshalve toetsing voorschrijft, heeft echter wel voor veel commotie en onrust gezorgd. Onze beroepsgroep werkt daar natuurlijk graag aan mee, maar wel in overleg en afstemming. In het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) is inmiddels afgesproken dat gerechtsdeurwaarder de dagvaarding voorlopig ongewijzigd mogen indienen, zonder dat het niet bijvoegen van het formulier direct consequenties heeft.

Wordt vervolgd...

Wilric van Rijckevorsel
Gerechtsdeurwaarder

Klanten login

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer