Actueel

Nieuws

 • Uit de praktijk van een deurwaarder........

  “Wat doe jij eigenlijk voor werk ? “ “Oh, ik ben deurwaarder”. Ik probeer het antwoord altijd luchtig te geven, maar toch kijk ik altijd even hoe diegene reageert, en dan pas ga ik verder in het gesprek. De gesprekspartner reageert meestal verbaasd en geeft ook altijd een reactie, “goh wat een bijzonder beroepen dat zeker voor een vrouw”, of de meest voorkomende “dan zal je wel een hoop mee maken”. En dat laatste is inderdaad het geval. Het beroep van deurwaarder roept bij velen, laat ik voorzichtig zeggen: een ‘uitgesproken’ reactie op en dat begrijp ik eigenlijk best. In dit beroep maak je inderdaad een hoop mee. Leuke dingen, maar wordt ook betrokken bij droevige situaties. Ik kan wel zeggen dat er de afgelopen 19 jaar - waarin ik als deurwaarder werkzaam ben - meerdere bijzondere situaties en verhalen de revue zijn gepasseerd. Nu we in een tijdperk leven van bloggen, twitteren en andere social-media kanalen, kan ik mijn praktijkervaringen tegenwoordig op eenvoudige wijze met u delen. Steeds vaker worden wij als deurwaarder geconfronteerd met mensen met problematische schulden. Het gaat in de meeste gevallen om meer dan alleen die ene rekening die men vergeten is te betalen. Schulden lopen vaak op tot vele duizenden euro’s. De groep mensen die wel wil betalen, maar niet kan betalen, wordt steeds groter. En de Nederlandse schuldhulpverleners kunnen de vraag om hulp de laatste jaren nauwelijks aan. Je zou dan kunnen denken dat dit voor ons deurwaarders bedrijfseconomisch gunstig is. Meer schulden, meer werk, dus ook meer omzet. Niets is echter minder waar. Jaren geleden leidde in de meeste gevallen een aanmaning van de deurwaarder tot prompte betaling van de openstaande vordering. Deze tijd ligt echter ver achter ons. Tegenwoordig moeten we in de meeste zaken het volledige palet aan beslagmaatregelen aanwenden, en dan is het nog maar de vraag of er uiteindelijk betaald gaat worden en hoe lang dat gaat duren. Naast deze verandering in het incassoproces, wordt ook steeds meer aanspraak gedaan op het sociale geweten van de schuldeiser en dus ook van de deurwaarder. Termen als sociaal verantwoord incasseren en de menselijke maat, worden steeds vaker gebruikt. Deze verandering heeft gezorgd voor een andere aanpak binnen onze praktijk. Werden deurwaarders in het verleden slechts gezien als de boeman die kwam beslag leggen en ontruimen, vandaag de dag gaat dat heel anders. Natuurlijk leggen wij nog steeds beslagen en executeren we ontruimingsvonnissen. En natuurlijk willen wij voor onze opdrachtgevers maximaal incassoresultaat behalen. Maar het gaat tegenwoordig om meer dan dat. Sterker, er wordt eigenlijk van ons min of meer verwacht dat wij doen aan eerstelijns schuldhulpverlening en daarnaast al het mogelijke doen om de financiële problemen van de schuldenaar niet nog groter te maken. Dat wil zeggen dat als er sprake is van zogenaamde problematische schulden, het op de weg van de deurwaarder ligt om de schuldeiser in een zo vroeg mogelijk stadium te...

  Lees verder...

 • Nieuwsbrief oktober 2017

  Meebewegen met de werkelijkheidHet beroep van deurwaarder is door de eeuwen heen aanzienlijk veranderd. Was de deurwaarder bijna 200 jaar geleden nog slechts belast met het voor de rechter brengen van de Grand Seigneurs van die tijd, in onze hedendaagse gedigitaliseerde maatschappij is de deurwaarder steeds meer een allround juridisch adviseur geworden.

  Lees verder...

 • Uit de praktijk van een deurwaarder

  ‘Wat doe jij eigenlijk voor werk? Oh, ik ben deurwaarder!’

  Lees verder...

 • KEIhard van start

  Het op 29 september jl. in Museum Boijmans Van Beuningen door Vismans Deurwaarders & Incasso georganiseerde KEI seminar was niet alleen vanwege het aantal aanwezigen een groot succes.

  Lees verder...

 • Een laatste kans!

  Als deurwaarder maak ik het regelmatig mee dat een opdrachtgever besluit een ontruimingsvonnis, waarbij ontbinding en ontruiming is uitgesproken, niet ten uitvoer te willen leggen, doordat er met de ex-huurder bijvoorbeeld een betalingsregeling is getroffen. Op het moment dat verhuurder akkoord gaat met een betalingsregeling, geeft hij de ex-huurder een “tweede of laatste” kans.

  Lees verder...

Uitspraak van de week

 • Uitspraak van de week

  Geschil tussen ex-echtgenoten over betaling van ieders aandeel in de schulden en lasten met betrekking tot een tweetal woningen behorende tot de voormalige huwelijksgemeenschap. Vordering tot opheffing van een door de vrouw ten laste van de man gelegd executoriaal beslag op kunstwerken van de man die zich bevinden bij een verhuisbedrijf.

  Lees verder...

 • executiegeschil kort geding

  Iedere week deelt Vismans een uitspraak van de week. Deze week: “Kort geding. Executiegeschil. Samenlevingsovereenkomst is niet (buitengerechtelijk) ontbonden. De (grosse van de) notariële akte levert een executoriale titel op voor de vordering tot betaling van alimentatie. Geen reden om de executie te schorsen.” Lees hier de gehele uitspraak. 

  Lees verder...

 • Ontvankelijkheid en procesbevoegdheid burgemeester

  Iedere week deelt Vismans een uitspraak van de Rechtspraak. Deze week:  'Kort geding. Verbod jegens burgemeester om mee te werken aan ontruiming. Ontvankelijkheid en procesbevoegdheid burgemeester.’ Lees hier de gehele uitspraak.

  Lees verder...

 • executiegeschil

  Iedere week deelt Vismans een uitspraak van de Rechtspraak. Deze week: Executiegeschil. Dwangsommen verbeurd omdat de gebreken aan de huurwoning niet zijn hersteld. Klik hier voor de gehele uitspraak

  Lees verder...

 • 'Kwalificatie huurovereenkomst'

  Iedere week deelt Vismans een uitspraak van de Rechtspraak. Deze week: “Partijen twisten over de vraag of de overeenkomst al dan niet kan worden gekwalificeerd als huurovereenkomst. Het karakter van een overeenkomst wordt niet bepaald door de benaming die partijen daaraan geven, maar door de inhoud daarvan en de wijze waarop partijen daaraan uitvoering hebben gegeven.

  Lees verder...

Klanten login

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer