Actueel

Nieuws

 • Wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht

  In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’, welke op 10 oktober 2017 is gepresenteerd, wordt aangegeven dat bestaande juridische procedures complex zijn en niet altijd voldoen om de alledaagse problemen van burgers op te lossen. Om zowel de gerechtelijke geschiloplossing tussen justitiabelen, als het beslag- en executierecht,  eenvoudiger, sneller en effectiever te laten verlopen, werd het programma ‘verbetering van het burgerlijk procesrecht’ aangekondigd. De herziening van het beslag- en executierecht maakt hier onderdeel van uit.

  Lees verder...

 • Nieuwsbrief 2e kwartaal 2018

  Wellicht is het maar goed dat we het op het WK in Rusland dit jaar zonder het Nederlands elftal moeten doen, want hebben we het niet al druk zat met de implementatie en gevolgen van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Lees verder...

 • Ik heb nog zo gezegd: geen bommetje!

  Om 10 uur ’s morgens, bij een gerechtelijke ontruiming van een woning in Leiden, stuitte ik een paar maanden geleden - samen met een medewerker van de woningcorporatie en een door de verhuurder ingeschakelde verhuisploeg - op een onverwachte verrassing. Een van de mannen van de verhuisploeg had namelijk in de voortuin een voorwerp gevonden dat er uitzag als een zelf gefabriceerde vuurwerkbom. In zo'n situatie mag je natuurlijk geen enkel risico lopen, zodat ik onmiddellijk 112 heb gebeld. Uiteraard zijn wij allemaal veiligheidshalve op enige afstand gaan staan, om daar op de hulpdiensten te wachten.

  Lees verder...

 • KEI-nieuws

  Zoals u weet rolt een KEI niet altijd de juist kant op. Maar dat de civiele KEI - na inmiddels alle kanten van de weg al te hebben gezien - nu blijkbaar voor het bereiken van de definitieve uitrol helemaal tot stilstand lijkt te zijn gekomen, dat had toch denk ik niemand verwacht. In een persbericht deelde de Raad voor de Rechtspraak onlangs mede dat zij het op dit moment niet verantwoord vindt om digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging landelijk in te voeren. De Raad zal de Minister dan ook niet vragen het daartoe benodigde koninklijk besluit voor te bereiden.

  Lees verder...

 • Uit de praktijk

  ‘Wat doe jij eigenlijk voor werk? Oh, ik ben deurwaarder!’ Het antwoord op deze vraag probeer altijd ik zo luchtig mogelijk te geven, maar toch kijk ik even hoe mijn gesprekspartner reageert voordat ik verder ga met het gesprek. Het beroep van deurwaarder roept bij veel mensen een negatieve reactie op en dat begrijp ik maar al te goed. Als deurwaarder maak je een hoop mee. Nu we in een tijdperk leven van social-media kan ik een paar van die praktijkverhalen met u delen.

  Lees verder...

Uitspraak van de week

 • Uitspraak van de week

  De uitspraak van de week gaat om het verzoek tot opheffing van conservatoir verhaalsbeslag op vier paarden na het stellen van een bankgarantie. Klik hier voor de volledige uitspraak.

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  De uitspraak van deze week betreft een renvooiprocedure over een beslag op toekomstige gelden uit een beëindigingsovereenkomst. Klik hier voor de volledige uitspraak.

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  Een verzoek voor een moratorium (art. 287b Fw) wordt afgewezen omdat de huur lange tijd niet wordt betaald. Tevens is de huur te hoog gelet op het inkomen van verzoeksters waardoor er geen waarborgen zijn voor een succesvol minnelijk traject. Klik hier voor de hele uitspraak.

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  De uitspraak van deze week is een uitspraak in kort geding met betrekking tot het intrekken van een Europees bankbeslag. Dit beslag is gelegd in Polen na een eerder verlof van de Nederlandse voorzieningenrechter. Het Europees bankbeslag is sinds begin 2017 pas mogelijk en dus relatief nieuw. Klik hier voor de volledige uitspraak.

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  Vordering tot ontbinding huurovereenkomst en ontruiming huurwoning vanwege langdurige handel in drugs vanuit de huurwoning door inwonende meerderjarige zoon van de huurster. De vraag is of de huurster zich, in het licht van het handelen van haar zoon, zelf niet als goed huurder heeft gedragen? Klik hier voor de volledige uispraak

  Lees verder...

Klanten login

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer