Actueel

Nieuws

 • Extra voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus (COVID-19)

  Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) hebben wij onze voorzorgsmaatregelen aangescherpt. Dit doen wij mede om zowel uw gezondheid als die van onze medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen. Wij nemen hierbij alle richtlijnen van het RIVM in acht.

  Lees verder...

Uitspraak van de week

 • Uitspraak van de week

  In de uitspraak van deze week wordt een beroep op artikel 7:230 BW afgewezen. In de gegeven omstandigheden mag de woningbouwvereniging een ontruimingsvonnis na vier jaar nog ten uitvoer leggen.De volledige uitspraak leest u hier.

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  Heeft een opzegging door de verhuurder op grond van art. 39 Fw altijd het einde van de huurovereenkomst tot gevolg of kan deze (opzeg)bevoegdheid onder omstandigheden aan beperkingen onderhevig zijn? Dit is namelijk van belang voor een eventuele contractsovername  of indeplaatsstelling. In het faillissement van de exploitant van de kledingwinkel Sissy-Boy kwam deze vraag aan de orde. De volledige uitspraak leest u hier.

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  De uitspraak van de week gaat om een kort geding waar ontruiming van een woning naar aanleiding van een Burgemeesterssluiting wordt gevorderd. De vordering wordt afgewezen vanwege de afweging van belangen. Gedaagde mag niet de mogelijkheid worden ontnomen om zijn standpunt in de bezwaarprocedure nader uit een te zetten. Klik hier voor de volledige uitspraak.

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  De uitspraak van de week gaat deze keer over een hoger beroep waarin appellant in beroep komt tegen een uitspraak waarin zijn verzoek om een beslag vrije voet is afgewezen. Deze wordt nu niet toegepast omdat hij in het buitenland woont.  De beslissing van de Rechtbank wordt bekrachtigd omdat hij geen volledige openheid van zaken heeft gegeven en zelfs vervalste gegevens heeft overlegd. Lees hier de volledige uitspraak.

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  De uitspraak van de week gaat om het verzoek tot opheffing van conservatoir verhaalsbeslag op vier paarden na het stellen van een bankgarantie. Klik hier voor de volledige uitspraak.

  Lees verder...

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer