Actueel

Nieuws

 • Wanneer wordt jouw vordering betaald?

  Het afgelopen jaar zijn veel bedrijven en particulieren door het coronavirus in de financiële problemen gekomen. De kans is dan ook groot dat ook jouw vorderingen niet (op tijd) betaald worden. Uiteraard is het mogelijk om jouw debiteurenbeheer zoveel mogelijk in eigen beheer te houden. De vraag is of dat altijd lukt en of de schade die niet-betalende debiteuren jouw bedrijf toebrengen de liquiditeit en daardoor de bedrijfsvoering niet in gevaar brengt.

  Lees verder...

 • Tarieven ambtshandelingen

  Bij Besluit van 19 april 2021 tot wijziging van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met de herijking van de schuldenaarstarieven, is na internetconsultatie en advies van de commissie Oskam de indexering van de vergoeding van de ambtshandelingen gepubliceerd in de Staatscourant, waarbij is bepaald dat dit besluit per 1 juli 2021 in werking zal treden. Zie https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-219.html

  Lees verder...

 • Toeslagenaffaire

  De afgelopen maanden is er veel aandacht geweest voor de Toeslagenaffaire. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij je al laten weten welke maatregelen de overheid heeft getroffen om de gedupeerde ouders te compenseren en verder te helpen om uit de schulden te komen. Zo ontvangen de gedupeerde ouders in ieder geval een tegemoetkoming van € 30.000,00 van de overheid. In maart jl. werd via een amendement ook de hersteloperatie kinderopvangtoeslag geregeld.

  Lees verder...

 • Beslag op motorvoertuigen

  Vanaf 1 april 2021 is het mogelijk om administratief beslag te leggen op motorvoertuigen die staan ingeschreven bij het RDW. Daar waar voorheen het betreffende motorvoertuig door de deurwaarder ergens in Nederland eerst fysiek moest worden aangetroffen, is het nu tevens mogelijk om na een positieve hit op de kentekenverificatie het proces-verbaal van beslag terstond te registeren in het RDW. Uiteraard dient dit proces-verbaal overeenkomstig artikel 442 Rv. binnen 3 dagen na inschrijving aan de beslagdebiteur te worden betekend. Mocht je meer willen weten over beslagen, neem dat contact op met een van onze executie-specialisten.

  Lees verder...

 • Wijziging ontruimingen

  Het aantal gedwongen ontruimingen van woningen is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Waren het in 2016 nog 8.100 ontruimingen, in 2020 was dat aantal op basis van de voorlopig bekende cijfers gedaald naar ‘slechts’ 2.400. Door de gevolgen van de coronapandemie en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen zal het beeld over 2020 wellicht wat vertekend zijn, maar de tendens van de afgelopen jaren laat in ieder geval al langer een aanzienlijke daling zien. Uiteraard speelden de economische omstandigheden van de jaren voor COVID-19 daarbij een rol, maar zeker ook de preventieve aanpak van verhuurders, gemeenten en deurwaarders rondom het voorkomen van woningontruiming en huisuitzetting als gevolg van huurachterstand.

  Lees verder...

Uitspraak van de week

 • Uitspraak van de week

  De uitspraak van deze week ziet op een geschil over de duur van een huurovereenkomst. Is er een overeenkomst voor bepaalde tijd tot stand gekomen of voor onbepaalde tijd met een minimum duur? Klik hier voor de volledige uitspraak.

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  In de uitspraak van deze week wordt er uitspraak gedaan over een actuele kwestie namelijk huurprijskorting vanwege de corona maatregelen. Klik hier voor de volledige uitspraak.

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  In de uitspraak van deze week wordt er uitleg gegeven over een met dwangsommen versterkte veroordeling. De eerder toegewezen dwangsommen worden nu afgewezen aangezien er medewerking van een derde partij nodig was. Klik hier voor de volledige uitspraak

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  In de uitspraak van deze week wordt een beroep op artikel 7:230 BW afgewezen. In de gegeven omstandigheden mag de woningbouwvereniging een ontruimingsvonnis na vier jaar nog ten uitvoer leggen.De volledige uitspraak leest u hier.

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  Heeft een opzegging door de verhuurder op grond van art. 39 Fw altijd het einde van de huurovereenkomst tot gevolg of kan deze (opzeg)bevoegdheid onder omstandigheden aan beperkingen onderhevig zijn? Dit is namelijk van belang voor een eventuele contractsovername  of indeplaatsstelling. In het faillissement van de exploitant van de kledingwinkel Sissy-Boy kwam deze vraag aan de orde. De volledige uitspraak leest u hier.

  Lees verder...

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer