Disclaimer

Nieuws

 • Heeft u zelf al genoeg moeten incasseren

  Iedereen heeft - ondanks alle coronamaatregelen en door de overheid gegeven steunpakketten - getracht de afgelopen maanden op een zo goed mogelijke manier door te komen. Dat geldt zeker ook voor het bedrijfsleven. De vraag is of je door alle veranderingen nog wel voldoende tijd hebt gehad om openstaande vorderingen in eigen beheer te incasseren.

  Lees verder...

 • Toeslagaffaire

  In de afwikkeling van de kindertoeslagaffaire heeft het kabinet besloten de gedupeerden te compenseren. Een deel van deze gedupeerden is als gevolg van het door de Belastingdienst stopzetten van toeslagen in de financiĆ«le problemen geraakt. Schuldeisers zijn nu door de overheid gevraagd of zij openstaande schulden van gedupeerde ouders (deels) willen kwijtschelden. 

  Lees verder...

 • Een schip is zo vertrokken, en zo ook het verhaal

  Rob Vismans is recentelijk geinterviewd voor het vakblad van onze beroepsorganisatie, de KbvG. Dit artikel is online te vinden op de site van de KbvG en mr-online.Hij vertelt in dit artikel over scheepsbeslag en de avonturen die je kan beleven tijdens een scheepsbeslag; van een achtervolging van een zeeschip tot een spontaan kerstdiner in de Rotterdamse haven voor de bemanning van een Russische vloot.Lees het volledige artikel hier.

  Lees verder...

 • Nieuwe beslagvrije voet

  Op 1 januari jl. is de Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet in werking getreden. De beslagvrije voet is dat deel van het inkomen waar door schuldeiseres geen beslag op mag worden gelegd. Onder de oude wetgeving was de basis van de beslagvrije voet gebaseerd op 90% van de bijstandsnorm.

  Lees verder...

Uitspraak van de week

 • Uitspraak van de week

  In de uitspraak van deze week wordt een beroep op artikel 7:230 BW afgewezen. In de gegeven omstandigheden mag de woningbouwvereniging een ontruimingsvonnis na vier jaar nog ten uitvoer leggen.De volledige uitspraak leest u hier.

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  Heeft een opzegging door de verhuurder op grond van art. 39 Fw altijd het einde van de huurovereenkomst tot gevolg of kan deze (opzeg)bevoegdheid onder omstandigheden aan beperkingen onderhevig zijn? Dit is namelijk van belang voor een eventuele contractsovername  of indeplaatsstelling. In het faillissement van de exploitant van de kledingwinkel Sissy-Boy kwam deze vraag aan de orde. De volledige uitspraak leest u hier.

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  De uitspraak van de week gaat om een kort geding waar ontruiming van een woning naar aanleiding van een Burgemeesterssluiting wordt gevorderd. De vordering wordt afgewezen vanwege de afweging van belangen. Gedaagde mag niet de mogelijkheid worden ontnomen om zijn standpunt in de bezwaarprocedure nader uit een te zetten. Klik hier voor de volledige uitspraak.

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  De uitspraak van de week gaat deze keer over een hoger beroep waarin appellant in beroep komt tegen een uitspraak waarin zijn verzoek om een beslag vrije voet is afgewezen. Deze wordt nu niet toegepast omdat hij in het buitenland woont.  De beslissing van de Rechtbank wordt bekrachtigd omdat hij geen volledige openheid van zaken heeft gegeven en zelfs vervalste gegevens heeft overlegd. Lees hier de volledige uitspraak.

  Lees verder...

 • Uitspraak van de week

  De uitspraak van de week gaat om het verzoek tot opheffing van conservatoir verhaalsbeslag op vier paarden na het stellen van een bankgarantie. Klik hier voor de volledige uitspraak.

  Lees verder...

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer