Archief


Iedere week deelt Vismans een uitspraak van de Rechtspraak. Deze week:

'Huurachterstand bedrijfsruimte.'

Inhoudsindicatie: huur bedrijfsruimte; huurachterstand; afbetalingsregeling vervallen; contractuele boete over iedere niet-betaalde huurtermijn

Iedere week deelt Vismans een uitspraak van de Rechtspraak. Deze week:

'Vernietiging huurovereenkomst wegens bedrog.'

Lees hier de gehele uitspraak.

Vorig jaar ging ik in een blog in op de vraag of het mogelijk is een beslag te effectueren door middel van een aanzegging welke op grond van de EG-betekeningsverordening buiten Nederland wordt uitgereikt. De vraag of het daadwerkelijk mogelijk is,

Iedere week deelt Vismans een uitspraak van de Rechtspraak. Deze week:

Verlof gevraagd om de gehele digitale administratie van gerekwestreerde, ongeacht relevantie voor bewijs van inbreuk op kwekersrechten, te kopiëren en mee te nemen naar elders

Er staat een aantal explootvrije dagen voor de deur dus let op uw termijnen. De volgende dagen zijn explootvrij: 27 april, 5, 6 en 16 mei 2016. Naast de vaste feestdagen is ons kantoor ook op 6 mei 2016 gesloten. Uiteraard zijn wij voor

“Wat doe jij eigenlijk voor werk?”

Het antwoord op deze vraag probeer altijd ik zo luchtig mogelijk te geven, maar toch kijk ik even hoe mijn gesprekspartner reageert voordat ik verder ga met het gesprek. Het beroep van gerechtsdeurwaarder roept bij

Iedere week deelt Vismans een uitspraak van de Rechtspraak. Deze week:

“Verstek kan worden verleend na betekening op een briefadres. Zie ook HR 17 november 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3323) met een soortgelijke beslissing met betrekking tot artikel 588

Vorige week was tijdens het tv-programma Pauw te zien hoe er vlak voor de uitzending een gerechtsdeurwaarder in de studio verscheen. Hij kwam op bezoek voor misdaadjournalist en ex-crimineel Martin Kok wie te gast was in het programma. Een

Iedere week deelt Vismans Gerechtsdeurwaarders een uitspraak van de Rechtspraak. Deze week:

'Aansprakelijkheid deurwaarder en deurwaarderskantoor.' 

Klik hier voor de volledige uitspraak.

‘Voorkomen is beter dan genezen’ vinden we bij Vismans Deurwaarders & Incasso. Een goed debiteurenbeleid is dan ook één van de belangrijkste instrumenten voor een goede liquiditeit van uw bedrijf. Veel bedrijven komen in liquiditeitsproblemen

Het eerste kwartaal van 2016 ligt alweer achter ons en we bevinden ons midden in een spannende periode met interessante ontwikkelingen waar wij van Vismans erg enthousiast van worden. Zoals u van ons gewend bent zijn wij van Vismans gedreven om net

Op zondag 10 april vindt de Business Estafette Marathon plaats tijdens de 36e editie van de NN Marathon Rotterdam. Tijdens het marathonweekend zullen zowel de absolute wereldtop als duizenden lopers uit binnen- en buitenland ervaren hoe het is om te

Bij een ontruiming is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de verantwoordelijkheden rondom de verwijdering en de opslag van de inboedels, zowel over het uitvoeren van deze taak als zeker ook over de kosten die worden gemaakt. Rob Vismans

Alvleesklierkanker is een van de meest dodelijke kankersoorten. In Nederland sterven dagelijks meer dan 7 mensen aan deze ziekte. De gemiddelde levensverwachting na eerste diagnose is niet meer dan een paar maanden. Het is bovendien de verwachting dat deze

Op 15 maart jl. is de vaste commissie voor veiligheid en justitie weer bij elkaar gekomen om verder te praten over de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en

Er staan een aantal explootvrije dagen voor de deur dus let op uw termijnen! De volgende dagen zijn explootvrij: 25, 27 en 28 maart 2016. Tevens is ons kantoor 25 en 28 maart in verband met goede vrijdag en tweede paasdag gesloten. Uiteraard zijn wij

Met betrekking tot de door eiseres gevorderde buitengerechtelijke incassokosten voert gedaagde aan dat deze niet toewijsbaar zijn, omdat eiseres heeft verzuimd hem een zogenaamde 14- dagenbrief te sturen. Ter comparitie heeft eiseres daartegen

Curator vordert in kort geding ontruiming van het gehuurde (kantoorruimte) wegens een huurachterstand van 13 maanden. De achterstand is door de huurder na sommatie deels en na uitbrengen van de dagvaarding algeheel voldaan. Verweer dat de huur pas

Machtiging tot beheer en ontruiming op grond van beheerbeding in hypotheekakte (3:267 BW). Hoger beroep van beschikking waarbij machtiging is verleend.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Wat doe jij eigenlijk voor werk?
Ik ben deurwaarder

Het antwoord op deze vraag probeer altijd ik zo luchtig mogelijk te geven, maar toch kijk ik even hoe mijn gesprekspartner reageert voordat ik verder ga met het gesprek. Meestal is men

Executiegeschil. 
Schorsing executie ontruimingsvonnis afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst ex art. 7:210 BW door verhuurder in verband met dubbele verhuur.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Waarschijnlijk heeft u al iets over de invoering van een beslagregister meegekregen. Indien het u onverhoopt toch geheel is ontgaan, treft u hieronder een korte geschiedenis aan van het tot stand komen van het register, welk doel het register

Is het mogelijk een beslag te effectueren door middel van een aanzegging welke op grond van de EG-betekeningsverordening buiten Nederland wordt uitgereikt? De aanleiding van een onderzoek naar dit vraagstuk komt voort uit een praktijksituatie

De politiebonden en de minister van Veiligheid en Justitie praten gelukkig weer met elkaar! 

Met enige opluchting kunnen we u laten weten dat dit feit met zich meebrengt dat de CAO-acties voorlopig worden opgeschort. Een mooi bericht waar we

Niet alleen deurwaarders en verhuurders worden gedupeerd door de staking van de politie maar ook de verhuisbedrijven die assisteren bij ontruimingen.

Een van deze verhuisbedrijven is een kort geding gestart. Klik hier voor het persbericht dat is

Afgelopen vrijdagmiddag werd het turbospoedappel van de Staat en KBvG vs de politiebonden behandeld. De insteek was niet anders dan in het kort geding: het gaat om een afweging van belangen. Enerzijds het belang van de politiebonden om gebruik te

Het Gerechtshof Den Haag heeft vanmiddag in haar arrest het vonnis van de Rechtbank Den Haag, Team Handel- voorzieningenrechter, van 3 september 2015, bekrachtigd. Door deze uitspraak in hoger beroep mag de politiestaking vooralsnog gewoon

Het is u vast niet ontgaan. De politiebonden hebben hun leden opgeroepen om gerechtsdeurwaarders tijdelijk niet meer te begeleiden. Er wordt actie gevoerd voor een nieuwe politie-cao. Het rumoer duurt nu al geruime tijd en het ziet er naar uit dat

Huurzaak. Executiegeschil, vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een vonnis tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Geen sprake van nieuwe omstandigheden die na het ontbindingsvonnis zijn voorgevallen of aan het

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer