Archief


Zondag 19 juli 2015 12:00 uur. Zondag is in principe een easy & lazy-thuisdag. Als Lisette, mijn vrouw, na de brunch gaat strijken (!), dochterlief een filmpje terugkijkt en onze zoon aan zijn huiswerk gaat, voordat hij zijn jaaroptreden heeft in het

"Klijnsma: vaststellen beslagvrije voet niet verder compliceren"

De geplande invoering van de kostendelersnorm in de beslagvrije voet per 1 juli aanstaande gaat niet door. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken en

Op 5 mei 2015 is ons kantoor in verband met bevrijdingsdag gesloten. Voor spoedbeslagen zijn wij op deze dag bereikbaar via onze speciale advocatenlijn (piketnummer) 010 -8202820.

Op 10 januari jl. is de nieuwe EEX-verordening, ook wel genaamd ‘Herschikking EEX-Verordening’, in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze verordening zijn er ten opzichte van de eerdere EEX-verordening (EG-Vo 44/2001) aan aantal

De volgende dagen zijn explootvrij: 3, 5 en 6 april 2015. Dus let op uw termijnen. Tevens is ons kantoor op 3 en 6 april 2015 gesloten. Voor spoedbeslagen zijn wij uiteraard ook op deze dagen bereikbaar via onze speciale advocatenlijn (piketnummer) 010

Schade aan/ vermissing van goederen na gedwongen ontruiming; afwijzen vorderen op ondeugdelijk gestelde grondslag

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Kort geding. Vordering verbod veiling (executoriale verkoop) taxi afgewezen. Vooralsnog wordt geoordeeld dat een taxi niet valt onder de ‘gereedschappen van ambachtslieden en werklieden, tot hun persoonlijk bedrijf behorende’ als bedoeld in artikel 447

Ontruiming van woning. De ontruimingskosten kunnen, voor zover redelijk, op de huurder worden verhaald, ook indien daarover niets in de ontruimingsvonnissen is opgenomen. Dit volgt uit artikelen 6:195 en 6:196 BW in samenhang met artikel 237 lid 3

De kantonrechter wijst de geëiste ontruiming wegens een te hoog opgelopen huurachterstand van gedaagde toe. Dat eiser mogelijk een lange tijd welwillend inzake latere betaling van de huur maakt nog niet dat de huurachterstand niet opeisbaar zou

De kantonrechter wijst de geëiste ontruiming wegens een te hoog opgelopen huurachterstand van gedaagde toe. Dat eiser mogelijk een lange tijd welwillend inzake latere betaling van de huur maakt nog niet dat de huurachterstand niet opeisbaar zou

Incident tot het stellen van proceskostenzekerheid ex art. 224 Rv. Eiseres in de hoofdzaak is gevestigd in Indonesië. Indonesië is geen verdragsluitende staat bij een verdrag als bedoeld in artikel 224, lid 2 onderdeel a en b Rv. Het Statuut voor het

Ook een betalingsachterstand van één maand rechtvaardigt in dit geval ontbinding van de overeenkomst. De betalingsachterstand is immers al voor 26 april 2012 ontstaan en bedroeg na een betaling op 6 juni 2012 nog tenminste één maandtermijn.

Klik 

Schorsing executie verstekvonnis hangende verzet. Artikel 351 Rv. Verstrekken zekerheid bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Artikel 235 Rv.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Vordering tot opheffing van conservatoir beslag op paarden en opheffing van gerechtelijke bewaring. Geen sprake van onrechtmatig beslag. Niet gebleken van een afhankelijk of partijdig gedrag van de bewaarder zodat niet aannemelijk is dat bij het

 Afgewezen verzoek tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag in niet-IEzaak.

Verzoekster vraag verlof tot het leggen van beslag op het samenlevingscontract gesloten tussen grootmoeder en kleinzoon en op rekeningafschriften van de rekening(en) van

Kort geding; ontruiming woning in verband met verzamelwoede

Klik hier voor de volledige uitspraak.

ECLI:NL:RBAMS:2013:6992, Rechtbank Amsterdam 16 oktober 2013

Gedaagde had de huurschuld van eiser voldaan aan de verhuurder. Vervolgens is het bedrag aan huurschuld, vermeerderd met EUR 2.000,00, van de rekening van eiser overgemaakt aan gedaagde.

ECLI:NL:GHARL:2013:7752, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 oktober 2013

Op notitieblokpapiertje geschreven schuldbekentenis maakt verklaring van de partijgetuige voldoende geloofwaardig.

klik hier voor de volledige uitspraak.

ECLI:NL:GHAMS:2012:4203, Gerechtshof Amsterdam 04 december 2012

Kortgeding. Woninghuur. Schorsing van executie van ontruimingsvonnis omdat onvoldoende gelet is op de belangen van minderjarige kinderen van de huurders?

Klik hier voor de volledige

Hoge Raad, 27 september 2013

Verjaring bevoegdheid tenuitvoerlegging rechterlijke uitspraak, art. 3:324 BW. Stuiting naar oud recht, art. 120 Overgangswet Nieuw BW. Onmiddellijke werking nieuw BW op grond van art. 68a in verbinding met art. 73 lid

ECLI:NL:RBDHA:2013:9960, Rechtbank Den Haag, 14 juni 2013

Kort geding. Krakerszaak. Belangenafweging in het kader van de beoordeling van de rechtmatigheid van een voorgenomen strafrechtelijke ontruiming niet in het voordeel van de krakers. Hun

ECLI:NL:RBDHA:2013:9960, Rechtbank Den Haag, 14 juni 2013

Kort geding. Krakerszaak. Belangenafweging in het kader van de beoordeling van de rechtmatigheid van een voorgenomen strafrechtelijke ontruiming niet in het voordeel van de krakers. Hun

ECLI:NL:RBOVE:2013:1798, Rechtbank Overijssel, 13 augustus 2013

Vordering in kort geding tot ontruiming van woning toegewezen. Hennepkwekerij aangetroffen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

ECLI:NL:RBOVE:2013:1798, Rechtbank Overijssel, 13 augustus 2013

Vordering in kort geding tot ontruiming van woning toegewezen. Hennepkwekerij aangetroffen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

LJN: BZ2741, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 februari 2013

Conservatoir derdenbeslag voor lager bedrag toegestaan dan werd verzocht. Appel. Appellant niet-ontvankelijk. Voorlopige begroting vordering nauwelijks zelfstandige functie. Tekst en

LJN: BZ2741, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 februari 2013

Conservatoir derdenbeslag voor lager bedrag toegestaan dan werd verzocht. Appel. Appellant niet-ontvankelijk. Voorlopige begroting vordering nauwelijks zelfstandige functie. Tekst en

LJN: BY8998, Rechtbank Leeuwarden 16 januari 2013

Geen nietigheid van de dagvaarding

Klik hier voor de volledige uitspraak.

LJN: BY8998, Rechtbank Leeuwarden 16 januari 2013

Geen nietigheid van de dagvaarding

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Langs deze weg willen wij een ieder een succesvol 2013 wensen.
Wij hopen ook in 2013 veel voor u te mogen "betekenen".

Het jaar 2012 loopt ten einde. Wederom een jaar wat in teken stond van de mondiale economische crisis. Wij zullen ons het jaar 2012 ook blijven
herinneren als het jaar waarin de nieuwe wet incassokosten in werking is getreden en als het jaar waarin wij

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer