Archief


LJN: BX7466, Hoge Raad 16 november 2012

Betaling griffierecht in cassatie, art. 3 lid 4 Wet griffierechten burgerlijke zaken, verschoonbaarheid termijnoverschrijding, deskundigheid advocaat, hardheidsclausule, niet-ontvankelijkheid cassatieberoep.

Klik 

LJN: BY0608, Gerechtshof Leeuwarden 16 oktober 2012

Evidente vergissing in appelexploot (verkeerde partij) mag worden hersteld. Belang van geïntimeerde brengt mee dat aanhangigheid t.a.v.
appellerende (onjuiste) partij door herstelexploot niet

Per 1 juli 2012 zal er een nieuwe wettelijke regeling omtrent de hoogte van de te berekenen buitengerechtelijke incassokosten in werking treden. Door de invoering van deze wet is er sprake van meer zekerheid voor zowel schuldenaar als schuldeiser. De nieuwe

Persbericht van de Gemeente Rotterdam (12 juni 2012)

Rotterdamse gerechtsdeurwaarders kunnen voortaan informatie opvragen over schuldenaren bij de Kredietbank van de Gemeente Rotterdam. 

Dit voorkomt dat schulden onnodig oplopen door (incasso)kosten en

Op 9 februari jl. heeft een kantonrechter uitspraak gedaan over de administratiekosten die het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau)
in rekening brengt. Even voor de duidelijkheid, we spreken hier over administratiekosten die het CJIB in

Vorige week hebben wij samen met 6 andere onafhankelijke gerechtsdeurwaarderskantoren een nieuw samenwerkingsverband opgericht onder de naam DSN (Deurwaarders Samenwerking Nederland). Binnen dit samenwerkingsverband werken zeven regionaal

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en een artikel op 
de voorpagina van het AD van zaterdag 14 januari jl. (“Deurwaarder kleedt 
cliënt financieel uit”) houdt de deurwaardersbranche aardig bezig.

Terecht werd aan onze medewerkers de afgelopen

Het einde van 2011 nadert . In vele opzichten een bijzonder
jaar. Een jaar dat in economisch opzicht werd gedomineerd door de Europese
schuldencrisis en de recessie waarin ons land terecht is gekomen. Maar wij denken ook aan de modernisering van de

Vanaf 1 juli 2011 treedt de Evaluatiewet Modernisering Rechterlijke Organisatie (EMRO) gedeeltelijk in werking. Het KB op welke onderdelen de wet in werking treedt is op 29 juni 2011 gepubliceerd. Hieronder valt de competentiewijziging. In deze wet

De verhoging van de ontslagleeftijd voor gerechtsdeurwaarders is een feit. Het kabinet heeft onlangs besloten om de wettelijke ontslagleeftijd van gerechtsdeurwaarders te verhogen van 65 naar 70 jaar. Hierdoor kunnen gerechtsdeurwaarders

Momenteel ligt er een wetvoorstel ter goedkeuring bij de tweede kamer met betrekking tot de hoogte van de incassokosten. Deze wet moet de incassokosten reguleren en aftoppen waardoor onredelijke hoge kosten kunnen worden voorkomen. Als deze wet

Steeds meer deurwaarders lopen grote financiële risico’s door het voorfinancieren voor hun klanten. Wanneer deze klanten de kosten niet meer kunnen voldoen, is het risico voor de deurwaarder.

Uit concurrente overwegingen stappen steeds meer

Helaas neemt het fysieke geweld tegen deurwaarders toe. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechstdeurwaarders (KBvG) wil dan ook dat politie en Justitie harder optreden tegen dergelijke geweldplegers.

Bij wijze van proef krijgen tien

Op 1 november 2010 is de Wet Griffierechten Burgerlijke Zaken (Wgbz) van kracht worden. De kern van deze wet is het hanteren van vaste tarieven in alle zaken en het vooraf betalen van griffierechten. Op 1 november 2010 zijn de nieuwe tarieven al

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer