Nieuws

Wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’, welke op 10 oktober 2017 is gepresenteerd, wordt aangegeven dat bestaande juridische procedures complex zijn en niet altijd voldoen om de alledaagse problemen van burgers op te lossen. Om zowel de gerechtelijke geschiloplossing tussen justitiabelen, als het beslag- en executierecht,  eenvoudiger, sneller en effectiever te laten verlopen, werd het programma ‘verbetering van het burgerlijk procesrecht’ aangekondigd. De herziening van het beslag- en executierecht maakt hier onderdeel van uit.

Lees meer

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2018

Wellicht is het maar goed dat we het op het WK in Rusland dit jaar zonder het Nederlands elftal moeten doen, want hebben we het niet al druk zat met de implementatie en gevolgen van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees meer

Ik heb nog zo gezegd: geen bommetje!

Om 10 uur ’s morgens, bij een gerechtelijke ontruiming van een woning in Leiden, stuitte ik een paar maanden geleden - samen met een medewerker van de woningcorporatie en een door de verhuurder ingeschakelde verhuisploeg - op een onverwachte verrassing. Een van de mannen van de verhuisploeg had namelijk in de voortuin een voorwerp gevonden dat er uitzag als een zelf gefabriceerde vuurwerkbom. In zo'n situatie mag je natuurlijk geen enkel risico lopen, zodat ik onmiddellijk 112 heb gebeld. Uiteraard zijn wij allemaal veiligheidshalve op enige afstand gaan staan, om daar op de hulpdiensten te wachten.

Lees meer

KEI-nieuws

Zoals u weet rolt een KEI niet altijd de juist kant op. Maar dat de civiele KEI - na inmiddels alle kanten van de weg al te hebben gezien - nu blijkbaar voor het bereiken van de definitieve uitrol helemaal tot stilstand lijkt te zijn gekomen, dat had toch denk ik niemand verwacht. In een persbericht deelde de Raad voor de Rechtspraak onlangs mede dat zij het op dit moment niet verantwoord vindt om digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging landelijk in te voeren. De Raad zal de Minister dan ook niet vragen het daartoe benodigde koninklijk besluit voor te bereiden.

Lees meer

Uit de praktijk

‘Wat doe jij eigenlijk voor werk? Oh, ik ben deurwaarder!’

Het antwoord op deze vraag probeer altijd ik zo luchtig mogelijk te geven, maar toch kijk ik even hoe mijn gesprekspartner reageert voordat ik verder ga met het gesprek. Het beroep van deurwaarder roept bij veel mensen een negatieve reactie op en dat begrijp ik maar al te goed. Als deurwaarder maak je een hoop mee. Nu we in een tijdperk leven van social-media kan ik een paar van die praktijkverhalen met u delen.

Lees meer

Welke rechter behandelt mijn civiele zaak?

Indien u een rechtszaak wilt aanspannen, is het niet eenvoudig te bepalen waar u nu terecht kunt. Zo zijn er onder meer regels gesteld omtrent de bevoegdheid van de rechter en de plaats waar de zitting plaats moet vinden. Hierna zal ik ingaan op de plaats van de zitting, ook wel de relatieve competentie genoemd.

Lees meer

Klanten login

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer