Nieuws

Wanneer wordt jouw vordering betaald?

Het afgelopen jaar zijn veel bedrijven en particulieren door het coronavirus in de financiële problemen gekomen. De kans is dan ook groot dat ook jouw vorderingen niet (op tijd) betaald worden. Uiteraard is het mogelijk om jouw debiteurenbeheer zoveel mogelijk in eigen beheer te houden. De vraag is of dat altijd lukt en of de schade die niet-betalende debiteuren jouw bedrijf toebrengen de liquiditeit en daardoor de bedrijfsvoering niet in gevaar brengt.

Maak een afspraak

Lees meer

Tarieven ambtshandelingen

Bij Besluit van 19 april 2021 tot wijziging van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met de herijking van de schuldenaarstarieven, is na internetconsultatie en advies van de commissie Oskam de indexering van de vergoeding van de ambtshandelingen gepubliceerd in de Staatscourant, waarbij is bepaald dat dit besluit per 1 juli 2021 in werking zal treden. Zie https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-219.html

Maak een afspraak

Lees meer

Toeslagenaffaire

De afgelopen maanden is er veel aandacht geweest voor de Toeslagenaffaire. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij je al laten weten welke maatregelen de overheid heeft getroffen om de gedupeerde ouders te compenseren en verder te helpen om uit de schulden te komen. Zo ontvangen de gedupeerde ouders in ieder geval een tegemoetkoming van € 30.000,00 van de overheid. In maart jl. werd via een amendement ook de hersteloperatie kinderopvangtoeslag geregeld.

Maak een afspraak

Lees meer

Beslag op motorvoertuigen

Vanaf 1 april 2021 is het mogelijk om administratief beslag te leggen op motorvoertuigen die staan ingeschreven bij het RDW. Daar waar voorheen het betreffende motorvoertuig door de deurwaarder ergens in Nederland eerst fysiek moest worden aangetroffen, is het nu tevens mogelijk om na een positieve hit op de kentekenverificatie het proces-verbaal van beslag terstond te registeren in het RDW. Uiteraard dient dit proces-verbaal overeenkomstig artikel 442 Rv. binnen 3 dagen na inschrijving aan de beslagdebiteur te worden betekend.

Mocht je meer willen weten over beslagen, neem dat contact op met een van onze executie-specialisten.

Wijziging ontruimingen

Het aantal gedwongen ontruimingen van woningen is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Waren het in 2016 nog 8.100 ontruimingen, in 2020 was dat aantal op basis van de voorlopig bekende cijfers gedaald naar ‘slechts’ 2.400. Door de gevolgen van de coronapandemie en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen zal het beeld over 2020 wellicht wat vertekend zijn, maar de tendens van de afgelopen jaren laat in ieder geval al langer een aanzienlijke daling zien. Uiteraard speelden de economische omstandigheden van de jaren voor COVID-19 daarbij een rol, maar zeker ook de preventieve aanpak van verhuurders, gemeenten en deurwaarders rondom het voorkomen van woningontruiming en huisuitzetting als gevolg van huurachterstand.

Maak een afspraak

Lees meer

Exploot vrije dagen

In verband met de Paasdagen komen er een aantal explootvrije dagen aan dus let op uw termijnen. De volgende dagen zijn explootvrij: vrijdag 2 april en maandag 5 april 2021. Koningsdag is ook een exploot vrije dag. Uiteraard zijn wij voor spoedbeslagen deze dagen wel bereikbaar via onze advocaten spoedlijn 010-8202820.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer