Nieuws

Uit de praktijk van een deurwaarder........

“Wat doe jij eigenlijk voor werk ? “

“Oh, ik ben deurwaarder”.

Ik probeer het antwoord altijd luchtig te geven, maar toch kijk ik altijd even hoe diegene reageert, en dan pas ga ik verder in het gesprek. De gesprekspartner reageert meestal verbaasd en geeft ook altijd een reactie, “goh wat een bijzonder beroepen dat zeker voor een vrouw”, of de meest voorkomende “dan zal je wel een hoop mee maken”. En dat laatste is inderdaad het geval.

Het beroep van deurwaarder roept bij velen, laat ik voorzichtig zeggen: een ‘uitgesproken’ reactie op en dat begrijp ik eigenlijk best.

In dit beroep maak je inderdaad een hoop mee. Leuke dingen, maar wordt ook betrokken bij droevige situaties. Ik kan wel zeggen dat er de afgelopen 19 jaar - waarin ik als deurwaarder werkzaam ben - meerdere bijzondere situaties en verhalen de revue zijn gepasseerd. Nu we in een tijdperk leven van bloggen, twitteren en andere social-media kanalen, kan ik mijn praktijkervaringen tegenwoordig op eenvoudige wijze met u delen.

Steeds vaker worden wij als deurwaarder geconfronteerd met mensen met problematische schulden. Het gaat in de meeste gevallen om meer dan alleen die ene rekening die men vergeten is te betalen. Schulden lopen vaak op tot vele duizenden euro’s. De groep mensen die wel wil betalen, maar niet kan betalen, wordt steeds groter. En de Nederlandse schuldhulpverleners kunnen de vraag om hulp de laatste jaren nauwelijks aan.

Je zou dan kunnen denken dat dit voor ons deurwaarders bedrijfseconomisch gunstig is. Meer schulden, meer werk, dus ook meer omzet. Niets is echter minder waar. Jaren geleden leidde in de meeste gevallen een aanmaning van de deurwaarder tot prompte betaling van de openstaande vordering. Deze tijd ligt echter ver achter ons. Tegenwoordig moeten we in de meeste zaken het volledige palet aan beslagmaatregelen aanwenden, en dan is het nog maar de vraag of er uiteindelijk betaald gaat worden en hoe lang dat gaat duren. Naast deze verandering in het incassoproces, wordt ook steeds meer aanspraak gedaan op het sociale geweten van de schuldeiser en dus ook van de deurwaarder. Termen als sociaal verantwoord incasseren en de menselijke maat, worden steeds vaker gebruikt. Deze verandering heeft gezorgd voor een andere aanpak binnen onze praktijk.

Werden deurwaarders in het verleden slechts gezien als de boeman die kwam beslag leggen en ontruimen, vandaag de dag gaat dat heel anders. Natuurlijk leggen wij nog steeds beslagen en executeren we ontruimingsvonnissen. En natuurlijk willen wij voor onze opdrachtgevers maximaal incassoresultaat behalen. Maar het gaat tegenwoordig om meer dan dat. Sterker, er wordt eigenlijk van ons min of meer verwacht dat wij doen aan eerstelijns schuldhulpverlening en daarnaast al het mogelijke doen om de financiële problemen van de schuldenaar niet nog groter te maken. Dat wil zeggen dat als er sprake is van zogenaamde problematische schulden, het op de weg van de deurwaarder ligt om de schuldeiser in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over de financiële positie van de schuldenaar. Tevens moet hij de schuldeiser op basis van de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar een advies geven over de verdere procedure. Dat kan dus ook een negatief advies, waarin de deurwaarder de schuldeiser adviseert de zaak niet verder door te zetten.

Sedert 2 jaar is er een beslagregister in het leven geroepen waarin alle beslagleggingen van deurwaarders op het inkomen van een schuldenaar moeten worden geregistreerd. Met dit systeem is het vooraf beter in te schatten hoe een schuldenaar er financieel voor staat en of de vordering van de schuldeiser binnen een redelijke termijn geïncasseerd kan worden. Ik denk dat hiermee nog meer wordt bevestigd dat de deurwaarder de aangewezen persoon is om een verbindende rol te hebben tussen schuldeiser, schuldenaar en een mogelijk schuldhulpverlener.

Naast het adviseren van de schuldeiser, houden wij ons ook al enige tijd actief bezig met het geven van advies aan de schuldenaar op het gebied van schuldhulpverlening. Wanneer wij signaleren dat een schuldenaar te maken heeft met problematische schulden waar hij niet meer zelf lijkt uit te komen, dan benaderen wij deze persoon voor een vrijblijvend gesprek. Tijdens dat gesprek wordt gekeken naar de persoonlijke situatie van betrokkene, zoals leefomstandigheden, inkomsten, vaste lasten en schulden. Na inventarisatie bieden wij de schuldenaar een aantal opties aan. Zie het als een soort wegwijzer. In sommige gevallen is het nog mogelijk de schulden middels betalingsregelingen te voldoen, terwijl bij de ander acute schuldhulpverlening of budgetcoaching een oplossing kan bieden.

Misschien dat door het ‘nieuwe’ takenpakket van de deurwaarder, de buitenwereld in de toekomst ons niet alleen maar zal zien als boeman of de brenger van het slechte bericht. Zou dat geen mooi vooruitzicht voor 2018 zijn?

Jeanette van der Waal

Toegevoegd gerechtsdeurwaarder

Nieuwsbrief oktober 2017

Meebewegen met de werkelijkheid

Het beroep van deurwaarder is door de eeuwen heen aanzienlijk veranderd. Was de deurwaarder bijna 200 jaar geleden nog slechts belast met het voor de rechter brengen van de Grand Seigneurs van die tijd, in onze hedendaagse gedigitaliseerde maatschappij is de deurwaarder steeds meer een allround juridisch adviseur geworden.

Lees meer

Uit de praktijk van een deurwaarder

‘Wat doe jij eigenlijk voor werk? Oh, ik ben deurwaarder!’

Lees meer

KEIhard van start

Het op 29 september jl. in Museum Boijmans Van Beuningen door Vismans Deurwaarders & Incasso georganiseerde KEI seminar was niet alleen vanwege het aantal aanwezigen een groot succes.

Lees meer

Een laatste kans!

Als deurwaarder maak ik het regelmatig mee dat een opdrachtgever besluit een ontruimingsvonnis, waarbij ontbinding en ontruiming is uitgesproken, niet ten uitvoer te willen leggen, doordat er met de ex-huurder bijvoorbeeld een betalingsregeling is getroffen. Op het moment dat verhuurder akkoord gaat met een betalingsregeling, geeft hij de ex-huurder een “tweede of laatste” kans.

Lees meer

KEI Seminar

Afgelopen vrijdag hebben wij een geslaagd seminar georganiseerd in het Boijmans van Beuningen museum over de gevolgen van de invoering van de KEI voor de advocatuur. Bent u niet aanwezig geweest en wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Lees meer

Klanten login

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer