Actueel: 88 procent Nederlandse bedrijven geconfronteerd met te late betalingen

‘Voorkomen is beter dan genezen’ vinden we bij Vismans Deurwaarders & Incasso. Een goed debiteurenbeleid is dan ook één van de belangrijkste instrumenten voor een goede liquiditeit van uw bedrijf. Veel bedrijven komen in liquiditeitsproblemen doordat hun klanten niet op tijd betalen. Ook vorig jaar hebben veel ondernemers hun eigen betalingen noodgedwongen moeten uitstellen doordat achterstallige betalingen van klanten.

Afgelopen maand bleek uit de Betalingsbarometer dat bijna 9 op de 10 Nederlandse bedrijven vorig jaar te maken kregen met achterstallige betalingen door zakelijke klanten. Ongeveer 20% van deze bedrijven moest betalingen aan hun eigen leverancier hierdoor noodgedwongen uitstellen. Ook zagen velen zich hierdoor gedwongen maatregelen te treffen om de cashflow of gederfde inkomsten te compenseren. Voor sommigen was het zelfs noodzakelijk extra financiering of hun rekening-courantfaciliteit aan te spreken. Steeds meer bedrijven zijn zich dan ook bewust van het belang van een analyse van de betalingshistorie en het kredietrisico van klanten, maar ook een stevige grip op het debiteurenbeleid is van belang.

Debiteurenbeleid
Bij Vismans Deurwaarders & Incasso is het onze missie om samen met u uw debiteurenbeleid zodanig in te richten dat uw facturen op tijd worden voldaan en het incassotraject kan worden voorkomen. In deze pre-incasso fase bepalen wij samen met u hoe we deze incassoprocedure kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld door een slimme maatregel als het sturen van een ‘RAM-letter’, dit is een laatste aanmaning op ons briefpapier waarin uw debiteur in de gelegenheid wordt gesteld om de factuur zonder incassokosten te voldoen.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer