Duidelijkheid in huurzaak met betrekking tot ontruimvonnis

Huurzaak. Executiegeschil, vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een vonnis tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Geen sprake van nieuwe omstandigheden die na het ontbindingsvonnis zijn voorgevallen of aan het licht zijn gekomen. Omstandigheid dat verhuurder vonnis meer dan een jaar na het uitspreken daarvan ten uitvoer wil leggen, levert evenmin misbruik van bevoegdheid op. Niet kan worden gezegd dat verhuurder door het sluiten van de laatste kans overeenkomst met huurder bij huurder het vertrouwen heeft gewekt dat tenuitvoerlegging van het ontbindingsvonnis niet meer aan de orde was en dat verhuurder daardoor geen in redelijkheid te respecteren belang meer heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot tenuitvoerlegging over te gaan.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer