Turbospoedappel Staat en KGvG versus de politiebonden

Afgelopen vrijdagmiddag werd het turbospoedappel van de Staat en KBvG vs de politiebonden behandeld. De insteek was niet anders dan in het kort geding: het gaat om een afweging van belangen. Enerzijds het belang van de politiebonden om gebruik te mogen maken van het recht op het voeren van collectieve acties en anderzijds het belang van het goed functioneren van de Nederlandse rechtstaat en de bescherming van rechten van derden. Die afweging is de voorzieningenrechter in het vonnis van 3 september jl. naar de mening van Staat en KBvG uit de weg gegaan. Vrijdag is het Hof verzocht die belangenafweging alsnog uit te voeren.

Een klein onderzoek van de KBvG onder de deurwaarders heeft de volgende cijfers en resultaten opgeleverd. Deze uitkomsten zijn voorgehouden aan het Hof:

  • Jaarlijks hebben de deurwaarders ongeveer 13.000 ontruimingszaken waarbij politieassistentie vereist is. Het aantal beslagen waarbij politieassistentie nodig is, zijn er circa 39.000 op jaarbasis;
  • 286 deurwaarders hebben aangegeven dat van 31 augustus tot en met 8 september 2015 147 reeds geplande ontruimingen, 166 reeds geplande beslagleggingen en 79 geplande afsluitingen gas/water geen doorgang hebben kunnen vinden. Een deurwaarder meldde een mislukte poging tot conservatoir beslag tot afgifte van een graafmachine. De graafmachine is inmiddels verdwenen;
  • Het aangeboden alternatief van de politiebonden om assistentie van de burgemeester te verzoeken in plaats van de politieassistentie (conform artikel 444 lid 2 Rv.) blijkt in de praktijk niet realistisch aangezien deze verzoeken aan de burgemeester massaal worden afgewezen.

Concluderend heeft de KBvG gesteld dat als gevolg van de – voor onbepaalde duur aangezegde – politieactie het recht van een ieder om een gerechtelijke titel ten uitvoer te kunnen leggen, in het geding is. Uitspraken en beschikkingen van de rechter worden op die manier krachteloos. Niet de rechter bepaalt in een aantal gevallen waar beslag of executie mogelijk is, maar de politie. Dit doorbreekt de grenzen van de machtenscheiding tussen uitvoerende en rechterlijke macht. De stelling dat de rechtstaat wordt aangetast is daarmee zeer reëel. Dit is onacceptabel, en maakt dat een verbod van de actie maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk is.

Met deze stelling zijn wij het roerend eens en wij wachten de uitspraak van het turbospoedappel met spanning af. De uitspraak wordt vandaag rond 14:00 uur verwacht. Uiteraard berichten wij u zodra de uitspraak binnen is.

Rob Vismans

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer