Politiestaking mag vooralsnog doorgaan

Het Gerechtshof Den Haag heeft vanmiddag in haar arrest het vonnis van de Rechtbank Den Haag, Team Handel- voorzieningenrechter, van 3 september 2015, bekrachtigd. Door deze uitspraak in hoger beroep mag de politiestaking vooralsnog gewoon doorgaan. Het Gerechtshof is van oordeel dat het op dit moment niet dringend noodzakelijk is de actie van de politie te verbieden. Het gevolg hiervan is dat gerechtsdeurwaarders, behalve in “schrijnende gevallen”, geen beroep kunnen doen op de noodzakelijke assistentie van een hulpofficier van justitie.  Het spreekt voor zich dat deze uitspraak van het Gerechtshof met name voor verhuurders, die in het bezit zijn van een ontruimingsvonnis, aanzienlijke vermogensschade oplevert. Maar ook zal het voor kunnen komen dat hierdoor roerende zaken als beslagobject aan het verhaal kunnen worden onttrokken. De proportionaliteitstoets zal ongetwijfeld door het Gerechtshof zijn uitgevoerd, maar of het Gerechtshof zich goed heeft gerealiseerd welke schade er voortvloeit uit de politiestaking is maar de vraag. Hoe dan ook, we hebben het er op dit moment maar mee te doen.  

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Rob Vismans 
gerechtsdeurwaarder

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer