De KEI kan vreemd rollen

Op 15 maart jl. is de vaste commissie voor veiligheid en justitie weer bij elkaar gekomen om verder te praten over de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. De commissie heeft de regering een aantal vragen gesteld over onder meer de  startdatum van de volledige implementatie/uitrol van het digitale systeem op basis van de laatste inzichten. Ook zijn er vragen over de financiële gevolgen van verder uitstel en over of de kosten van het KEI-project nog conform prognose zijn. De regering is verzocht deze kritische vragen van de commissie bij voorkeur binnen vier weken te beantwoorden. Zo is de Minister op dit moment nog steeds van plan om per 1 oktober 2016 bij twee rechtbanken (Rb. Gelderland en Rb. Midden-Nederland) te starten met een pilot verplicht digitaal procederen in vorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging (civiel 1.0). Als alles goed gaat volgt na deze pilot de landelijke invoering bij alle overige rechtbanken in maart – mei 2017. Vervolgens volgen, na een pilotperiode van telkens 5 maanden, hoger beroep vorderingen (civiel 2.0 - eind 2017), kantonvorderingen (civiel 3.0 - eind 2018), verzoeken (civiel 4.0 - 2019) en kort gedingen (civiel - 2019). Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom KEI.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer