Uit de praktijk: deurwaarder in studio van tv-programma Pauw voor betekening vonnis

Vorige week was tijdens het tv-programma Pauw te zien hoe er vlak voor de uitzending een gerechtsdeurwaarder in de studio verscheen. Hij kwam op bezoek voor misdaadjournalist en ex-crimineel Martin Kok wie te gast was in het programma. Een bijzonder bezoek qua locatie en tijdstip.

Verwijderen van gelekte documenten
Kok moest uitgelekte stukken van het strafdossier tegen Willem Holleeder van zijn site halen. Er waren passages uit het verhoren gepubliceerd. Het Openbaar Ministerie achtte het publiceren van deze informatie schadelijk voor het onderzoek. De rechter was het eens met deze stelling van het OM, zodat Kok, indien hij de bewuste informatie niet van de site zou halen, een dwangsom van 5.000 euro per uur zou moeten betalen voor de tijd dat de stukken online zouden staan (zulks met een maximum van 50.000 euro).

Het betekenen van een vonnis
Nadat een rechter een vonnis heeft gewezen moet het, voordat er allemaal termijnen gaan lopen en het vonnis ten uitvoer kan worden gelegd, kenbaar gemaakt worden aan de partij ten laste van wie het vonnis is gewezen, in dit geval was dat Kok. Deze handeling dient te worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder en vindt plaats middels een zogenaamd exploot van betekening en bevel. De gerechtsdeurwaarder is door de wetgever aangewezen als de openbaar ambtenaar die deze ambtshandeling als enige kan uitvoeren. Op de televisiebeelden is tevens te zien dat de gerechtsdeurwaarder het tijdstip van betekening vaststelt. Dit is met name van belang nu er, bij niet voldoening aan het vonnis na de door de rechter bepaalde tijd, dwangsommen gaan lopen. Indien de stukken niet tijdig verwijderd zouden worden, kan de gerechtsdeurwaarder  de verbeurde dwangsommen opeisen.

Uitzonderingssituatie
Het bezoek van de gerechtsdeurwaarder in de studio was uiteraard een bijzondere situatie. Normaal gebeurt het betekenen van een vonnis aan het woonadres van de schuldenaar. Om echter de wettelijke termijnen gelijk na betekening te laten aanvangen, is het van belang dat een vonnis aan de betrokkene persoonlijk wordt overhandigd. Wettelijk gezien mogen exploten alleen tussen 7.00 uur in de ochtend tot 20.00 uur ’s avonds betekend worden. Voor betekening buiten deze tijdstippen, zoals in deze zaak in de televisiestudio om 23.00 uur, had de gerechtsdeurwaarder toestemming nodig van de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Kok had op zijn site aangekondigd ’s avonds bij Pauw te zitten, en blijkbaar had de gerechtsdeurwaarder dit ook gelezen.

Dat dit in de praktijk vaker voorkomt kunnen wij bevestigen. Ook de gerechtsdeurwaarders van Vismans hebben exploten op bijzondere locaties betekend. Zo zijn er in het verleden meerdere exploten betekend aan personen die voor een zitting op de rechtbank aanwezig waren, maar ook tijdens of na een bespreking op een advocatenkantoor en zelfs tijdens een restaurantbezoek of een sportevenement.


De links naar de stukken zijn door Kok overigens van zijn site verwijderd. Via zoekmachines zijn ze nog wel te vinden.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer