Uitspraak van de week

Uitspraak van de week

De uitspraak van deze week ziet op een geschil over de duur van een huurovereenkomst. Is er een overeenkomst voor bepaalde tijd tot stand gekomen of voor onbepaalde tijd met een minimum duur?

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Uitspraak van de week

In de uitspraak van deze week wordt er uitspraak gedaan over een actuele kwestie namelijk huurprijskorting vanwege de corona maatregelen.


Klik hier voor de volledige uitspraak.

Uitspraak van de week

In de uitspraak van deze week wordt er uitleg gegeven over een met dwangsommen versterkte veroordeling. De eerder toegewezen dwangsommen worden nu afgewezen aangezien er medewerking van een derde partij nodig was.

Klik hier voor de volledige uitspraak

Uitspraak van de week

In de uitspraak van deze week wordt een beroep op artikel 7:230 BW afgewezen. In de gegeven omstandigheden mag de woningbouwvereniging een ontruimingsvonnis na vier jaar nog ten uitvoer leggen.

De volledige uitspraak leest u hier.

Uitspraak van de week

Heeft een opzegging door de verhuurder op grond van art. 39 Fw altijd het einde van de huurovereenkomst tot gevolg of kan deze (opzeg)bevoegdheid onder omstandigheden aan beperkingen onderhevig zijn? Dit is namelijk van belang voor een eventuele contractsovername  of indeplaatsstelling. In het faillissement van de exploitant van de kledingwinkel Sissy-Boy kwam deze vraag aan de orde.

De volledige uitspraak leest u hier.

Uitspraak van de week

De uitspraak van de week gaat om een kort geding waar ontruiming van een woning naar aanleiding van een Burgemeesterssluiting wordt gevorderd. De vordering wordt afgewezen vanwege de afweging van belangen. Gedaagde mag niet de mogelijkheid worden ontnomen om zijn standpunt in de bezwaarprocedure nader uit een te zetten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer