Uitspraak van de week

Uitspraak van de week

Een kort geding voor een vordering tot verbod een pandrecht te executeren op IE-rechten van een app. De vordering wordt afgewezen.

 

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Uitspraak van de week

De kantonrechter is niet bevoegd om de verhuurder te machtigen om de woning te betreden zonder toestemming van de huurder. De gerechtsdeurwaarder is bevoegd de woning te betreden tegen de wil van de huurder, in de gevallen die in de wet zijn bepaald.

Lees hier verder

Uitspraak van de week

Kort geding. Opheffing tweede conservatoire beslag na eerder vonnis tot opheffing eerste conservatoir beslag.
Geen nieuwe feiten en/ of omstandigheden die herhaalde conservatoire beslaglegging rechtvaardigen.

Klik hier voor de volledige uitspraak

 

Uitspraak van de week

Geschil tussen ex-echtgenoten over betaling van ieders aandeel in de schulden en lasten met betrekking tot een tweetal woningen behorende tot de voormalige huwelijksgemeenschap. Vordering tot opheffing van een door de vrouw ten laste van de man gelegd executoriaal beslag op kunstwerken van de man die zich bevinden bij een verhuisbedrijf.

Lees meer

Uitspraak van de week: executiegeschil kort geding

Iedere week deelt Vismans een uitspraak van de week. Deze week:

“Kort geding. Executiegeschil. Samenlevingsovereenkomst is niet (buitengerechtelijk) ontbonden. De (grosse van de) notariële akte levert een executoriale titel op voor de vordering tot betaling van alimentatie. Geen reden om de executie te schorsen.”

Lees hier de gehele uitspraak. 

Uitspraak van de week: Ontvankelijkheid en procesbevoegdheid burgemeester

Iedere week deelt Vismans een uitspraak van de Rechtspraak. Deze week: 

'Kort geding. Verbod jegens burgemeester om mee te werken aan ontruiming. Ontvankelijkheid en procesbevoegdheid burgemeester.’ 

Lees hier de gehele uitspraak.

Klanten login

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer