Uitspraak van de week

Uitspraak van de week

De uitspraak van deze week is een uitspraak in kort geding met betrekking tot het intrekken van een Europees bankbeslag. Dit beslag is gelegd in Polen na een eerder verlof van de Nederlandse voorzieningenrechter. Het Europees bankbeslag is sinds begin 2017 pas mogelijk en dus relatief nieuw.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Uitspraak van de week

Vordering tot ontbinding huurovereenkomst en ontruiming huurwoning vanwege langdurige handel in drugs vanuit de huurwoning door inwonende meerderjarige zoon van de huurster. De vraag is of de huurster zich, in het licht van het handelen van haar zoon, zelf niet als goed huurder heeft gedragen?

Klik hier voor de volledige uispraak

Uitspraak van de week

Een kort geding voor een vordering tot verbod een pandrecht te executeren op IE-rechten van een app. De vordering wordt afgewezen.

 

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Uitspraak van de week

De kantonrechter is niet bevoegd om de verhuurder te machtigen om de woning te betreden zonder toestemming van de huurder. De gerechtsdeurwaarder is bevoegd de woning te betreden tegen de wil van de huurder, in de gevallen die in de wet zijn bepaald.

Lees hier verder

Uitspraak van de week

Kort geding. Opheffing tweede conservatoire beslag na eerder vonnis tot opheffing eerste conservatoir beslag.
Geen nieuwe feiten en/ of omstandigheden die herhaalde conservatoire beslaglegging rechtvaardigen.

Klik hier voor de volledige uitspraak

 

Uitspraak van de week

Geschil tussen ex-echtgenoten over betaling van ieders aandeel in de schulden en lasten met betrekking tot een tweetal woningen behorende tot de voormalige huwelijksgemeenschap. Vordering tot opheffing van een door de vrouw ten laste van de man gelegd executoriaal beslag op kunstwerken van de man die zich bevinden bij een verhuisbedrijf.

Maak een afspraak

Lees meer

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer