Uitspraak van de week

Uitspraak van de week: executiegeschil kort geding

Iedere week deelt Vismans een uitspraak van de week. Deze week:

“Kort geding. Executiegeschil. Samenlevingsovereenkomst is niet (buitengerechtelijk) ontbonden. De (grosse van de) notariële akte levert een executoriale titel op voor de vordering tot betaling van alimentatie. Geen reden om de executie te schorsen.”

Lees hier de gehele uitspraak. 

Uitspraak van de week: Ontvankelijkheid en procesbevoegdheid burgemeester

Iedere week deelt Vismans een uitspraak van de Rechtspraak. Deze week: 

'Kort geding. Verbod jegens burgemeester om mee te werken aan ontruiming. Ontvankelijkheid en procesbevoegdheid burgemeester.’ 

Lees hier de gehele uitspraak.

Uitspraak van de week: executiegeschil

Iedere week deelt Vismans een uitspraak van de Rechtspraak. Deze week:

Executiegeschil. Dwangsommen verbeurd omdat de gebreken aan de huurwoning niet zijn hersteld.

Klik hier voor de gehele uitspraak

Uitspraak van de week: 'Kwalificatie huurovereenkomst'

Iedere week deelt Vismans een uitspraak van de Rechtspraak. Deze week:

“Partijen twisten over de vraag of de overeenkomst al dan niet kan worden gekwalificeerd als huurovereenkomst. Het karakter van een overeenkomst wordt niet bepaald door de benaming die partijen daaraan geven, maar door de inhoud daarvan en de wijze waarop partijen daaraan uitvoering hebben gegeven.

Maak een afspraak

Lees meer

Uitspraak van de week

Geen verplichting voor deurwaarder tot kennisname van het curatele- en bewindregister voorafgaand aan executiehandelingen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer