Uitspraak van de week

Uitspraak van de week

Heeft een opzegging door de verhuurder op grond van art. 39 Fw altijd het einde van de huurovereenkomst tot gevolg of kan deze (opzeg)bevoegdheid onder omstandigheden aan beperkingen onderhevig zijn? Dit is namelijk van belang voor een eventuele contractsovername  of indeplaatsstelling. In het faillissement van de exploitant van de kledingwinkel Sissy-Boy kwam deze vraag aan de orde.

De volledige uitspraak leest u hier.

Uitspraak van de week

De uitspraak van de week gaat om een kort geding waar ontruiming van een woning naar aanleiding van een Burgemeesterssluiting wordt gevorderd. De vordering wordt afgewezen vanwege de afweging van belangen. Gedaagde mag niet de mogelijkheid worden ontnomen om zijn standpunt in de bezwaarprocedure nader uit een te zetten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Uitspraak van de week

De uitspraak van de week gaat deze keer over een hoger beroep waarin appellant in beroep komt tegen een uitspraak waarin zijn verzoek om een beslag vrije voet is afgewezen. Deze wordt nu niet toegepast omdat hij in het buitenland woont.  De beslissing van de Rechtbank wordt bekrachtigd omdat hij geen volledige openheid van zaken heeft gegeven en zelfs vervalste gegevens heeft overlegd.

Lees hier de volledige uitspraak.

Uitspraak van de week

De uitspraak van de week gaat om het verzoek tot opheffing van conservatoir verhaalsbeslag op vier paarden na het stellen van een bankgarantie.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Uitspraak van de week

De uitspraak van deze week betreft een renvooiprocedure over een beslag op toekomstige gelden uit een beÃĢindigingsovereenkomst.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Uitspraak van de week

Een verzoek voor een moratorium (art. 287b Fw) wordt afgewezen omdat de huur lange tijd niet wordt betaald. Tevens is de huur te hoog gelet op het inkomen van verzoeksters waardoor er geen waarborgen zijn voor een succesvol minnelijk traject.

Klik hier voor de hele uitspraak.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer