Uitspraak van de week

Curator vordert in kort geding ontruiming van het gehuurde (kantoorruimte) wegens een huurachterstand van 13 maanden. De achterstand is door de huurder na sommatie deels en na uitbrengen van de dagvaarding algeheel voldaan. Verweer dat de huur pas hoefde te worden voldaan na ontvangst van een factuur wordt voorshands oordelend verworpen. De vordering tot ontruiming wordt toegewezen nu de huurder in ernstige mate tekort is geschoten, welke tekortkoming niet is weggenomen doordat de volledige huurachterstand thans is voldaan.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer