Uitspraak van de week

Met betrekking tot de door eiseres gevorderde buitengerechtelijke incassokosten voert gedaagde aan dat deze niet toewijsbaar zijn, omdat eiseres heeft verzuimd hem een zogenaamde 14- dagenbrief te sturen. Ter comparitie heeft eiseres daartegen ingebracht dat de 14-dagenbrief niet is vereist omdat gedaagde handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf. Gedaagde is echter door eiseres aangesproken in zijn hoedanigheid van (ex )werknemer. Zonder nadere onderbouwing, die eiseres niet heeft gegeven, valt niet in te zien waarom gedaagde (toch) handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De gevorderde buitengerechtelijke kosten zullen daarom worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer