Ambtelijke dienstverlening

Dagvaarding

Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren of de dagvaarding behoort tot het verleden. De overheid heeft zich middels het project Kwaliteit en Innovatie (KEI) tot doel gesteld om Nederland binnen een paar jaar volledig digitaal te laten procederen. Tot dat moment hebben we echter nog te maken met het oude (vertrouwde) systeem.

Maak een afspraak

Lees meer

Betekening

Krachtens wettelijke bepalingen is de gerechtsdeurwaarder de aangewezen persoon voor het uitbrengen van exploten en het executeren van vonnissen, dwangbevelen en andere executoriale titels. Exploten zijn akten die de gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar opmaakt voor het vaststellen van de daarin vermelde ambtshandeling.

Maak een afspraak

Lees meer

Conservatoir beslag

Met name bij relatief hoge vorderingen kan het zinvol zijn conservatoir beslag te leggen. Dit kan eigenlijk op alle mogelijke vermogens- bestanddelen van uw schuldenaar. Wij kunnen na verkregen toestemming van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, ter verzekering van verhaal van de vordering, conservatoir beslag leggen.

Maak een afspraak

Lees meer

Executoriaal beslag

Indien er niet wordt voldaan aan een veroordeling, kunnen wij, nadat de gerechtelijke titel aan de schuldenaar is betekend en bevel tot betaling is gedaan, executoriaal beslag leggen. Beslaglegging kan op alle vermogensbestanddelen van uw schuldenaar. Wij weten als geen ander hoe dat moet. Zodra er inzichtelijk is welke verhaalsobjecten er zijn, overleggen wij met u welke beslagvorm de meest geschikte is.

Maak een afspraak

Lees meer

Openbare veiling

Bij een openbare veiling moet altijd toezicht worden gehouden, dit is zo door de wetgever bepaald. Wat veel mensen echter niet weten is dat naast een notaris ook een gerechtsdeurwaarder kan worden gevraagd deze taak uit te voeren. De gerechtsdeurwaarder is overigens bij uitstek de aangewezen persoon voor het taxeren van roerende zaken. Door het inschakelen van ons als toezichthouder of veilingmeester bent u verzekerd van een professioneel verloop van uw veiling. Uiteraard organiseren wij ook zelf regelmatig openbare verkopingen van door ons in beslag genomen roerende zaken.

Maak een afspraak

Lees meer

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer