Betekening

Krachtens wettelijke bepalingen is de gerechtsdeurwaarder de aangewezen persoon voor het uitbrengen van exploten en het executeren van vonnissen, dwangbevelen en andere executoriale titels. Exploten zijn akten die de gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar opmaakt voor het vaststellen van de daarin vermelde ambtshandeling.

Nadat de rechter een vonnis heeft uitgesproken, moet de inhoud van dat vonnis aan de wederpartij kenbaar worden gemaakt. Dit noemt de wetgever het betekenen van het vonnis. Tegelijk met het betekenen van het vonnis wordt door de gerechtsdeurwaarder bevel gedaan om aan de inhoud daarvan te voldoen. Bovendien wordt de schuldenaar daarbij gewezen op de gevolgen van het niet (tijdig) voldoen aan de inhoud van het vonnis.  

De kosten van het exploot van betekening en bevel zijn wettelijk vastgesteld en vallen onder de te verhalen executiekosten.

TIP

Zorg er voor dat u de originele grosse van een executoriale titel altijd goed bewaard.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer