KBvG

Ons kantoor is lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Dit is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. De KBvG heeft onder meer tot taak te bevorderen dat haar leden hun beroep goed en vakbekwaam uitoefenen.

Om dat te bewerkstelligen stelt de KBvG voor haar leden verordeningen op. Daarin wordt bepaald hoe een gerechtsdeurwaarder zijn beroep moet uitoefenen en hoe hij zich dient te gedragen. Daarnaast stelt zij ook kwaliteitseisen vast waaraan de onderneming van de gerechtsdeurwaarder moet voldoen.
kbvg logo

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer