Tarieven

Onze tarieven

Voor onze tarieven verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

Btag.

In het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag.) zijn de vaste schuldenaarstarieven voor ambtelijke werkzaamheden vastgesteld. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Klik hier voor de Btag-tarieven 2023: Btag 2023

Griffierechten

Griffierecht is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak. De Wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz.) voorziet in de heffing en inning van griffierechten.

Overzicht griffierechten via link naar rechtspraak.nl-griffierechten

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer