Dagvaarding

Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren of de dagvaarding behoort tot het verleden. De overheid heeft zich middels het project Kwaliteit en Innovatie (KEI) tot doel gesteld om Nederland binnen een paar jaar volledig digitaal te laten procederen. Tot dat moment hebben we echter nog te maken met het oude (vertrouwde) systeem.

Indien een schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, kan de schuldeiser de zaak aan de rechter voorleggen en nakoming vorderen. Middels een dagvaarding wordt de schuldenaar dan opgeroepen om voor de rechter te verschijnen en indien gewenst verweer te voeren tegen de vordering. Als gerechtsdeurwaarder zijn wij bevoegd de dagvaarding op te stellen en deze tevens aan de schuldenaar te betekenen. De kosten van het betekenen zijn wettelijk vastgesteld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) en vallen onder de proceskosten. De veroordeelde partij moet in de meeste gevallen ook de proceskosten betalen.

TIP

Meldt u hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf daardoor mede op de hoogte van de digitalisering van de Rechtspraak.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer