Executoriaal beslag

Indien er niet wordt voldaan aan een veroordeling, kunnen wij, nadat de gerechtelijke titel aan de schuldenaar is betekend en bevel tot betaling is gedaan, executoriaal beslag leggen. Beslaglegging kan op alle vermogensbestanddelen van uw schuldenaar. Wij weten als geen ander hoe dat moet. Zodra er inzichtelijk is welke verhaalsobjecten er zijn, overleggen wij met u welke beslagvorm de meest geschikte is.

Executoriaal beslag kan onder meer gelegd worden op loon, uitkeringen, bankrekeningen, roerende en onroerende zaken. Beslagen op roerende en onroerende zaken kunnen eventueel gevolgd worden door een openbare verkoping. De kosten van beslaglegging en verkoping zijn executiekosten en komen voor rekening van de schuldenaar.

TIP

Verzamel zelf zoveel mogelijk informatie over het vermogen van uw schuldenaar.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer